Twee bedrijven moeten extra maatregelen nemen om geurhinder in Heernisse te beperken

© (Foto JH)
© (Foto JH)
Redactie KW

Twee bedrijven uit de Heernisse in Diksmuide moeten extra maatregelen nemen om de geurhinder in het industriegebied te beperken. Het gaat om mestverwerkingsbedrijf Compovit en afvalstoffenbedrijf TWZ (vroeger WWT). Er werden in een geurdagboek door vrijwilligers liefst 6.772 waarnemingen gerapporteerd. “Beide bedrijven zorgen soms voor onaanvaardbare geurhinder op het bedrijventerrein maar niet in de woonwijken”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. “We manen hen aan bijkomende maatregelen te nemen.”

Al een drietal jaar zijn er regelmatig klachten van geurhinder die zich vooral op het bedrijventerrein Heernisse situeert. Er werd daarvoor steevast naar het mestverwerkend bedrijf Compovit gekeken en het afvalverwerkend bedrijf TWZ. Compovit kreeg zelfs een ingebrekestelling van andere bedrijven die zich groepeerden en naar de rechter wilden trekken. Enkele werknemers hadden tijdens warme dagen in 2019 immers last gekregen van braakneigingen en duizeligheid. Het Vlaams Departement Omgeving kwam tussen en organiseerde een uitgebeurde geurstudie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek (VITO). Die resultaten werden nu geanalyseerd.

6.772 waarnemingen in geurdagboek

“Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen”, legt Brigitte Borgmans uit.’ Zo hielden 36 vrijwilligers uit de buurt van Heernisse een geurdagboek bij tussen 18 augustus en 18 november 2020. In het geurdagboek werd driemaal per dag genoteerd of er geur waar te nemen was en hoe intens die was. Op die manier werden 6772 waarnemingen gerapporteerd.

Daarnaast gingen geurexperten van VITO op twaalf verschillende dagen op pad om zogenaamde snuffelmetingen uit te voeren. Vanaf de zomer van 2020 tot het voorjaar van 2021 doorkruisten ze op twaalf dagen de straten in en rond het industriegebied en gingen ze na waar er geuren afkomstig van Heernisse waarneembaar waren. Bij elk van die metingen werd op een kaart aangeduid waar de geur van elk bedrijf kon geroken worden. Op basis van de snuffelmetingen werd een berekening gemaakt van de hoeveelheid geur die door de bedrijven uitgestoten wordt. Met die cijfers werd vervolgens voorspeld hoeveel geur waargenomen zal worden in het industriegebied en in de woonwijken rond Heernisse.”

Onaanvaardbare geurhinder op de Heernisse

De globale resultaten van studie leren de omgevingsinspectie dat het mestcomposteringsbedrijf Compovit geen permanente geurhinder veroorzaakt in de woonwijken. Soms zal er wel geur kunnen waargenomen worden die als hinderlijk ervaren wordt. Ter hoogte van de nabijgelegen bedrijven in het industriegebied kan echter wel onaanvaardbare geurhinder optreden. Om de geurhinder op het industrieterrein te verminderen, zal het bedrijf aangemaand worden om bijkomende maatregelen te nemen. Ook afvalverwerker TWZ zorgt niet voor een onaanvaardbare geurhinder in de woonwijken, al wordt ook hier niet uitgesloten dat ook die geur er soms waarneembaar is en dat die soms als hinderlijk ervaren wordt. Ter hoogte van enkele bedrijven dichtbij WWT kan de geurhinder wel onaanvaardbaar zijn. De omgevingsinspectie zal ook dit bedrijf aanmanen om bijkomende maatregelen te nemen. De twee bedrijven moeten nu, in samenspraak met een geurdeskundige, maatregelen uitwerken om de geurhinder te beperken. De omgevingsinspectie van het Departement Omgeving volgt dit van dichtbij op.” (JH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten