Rechter verklaart klacht stadsbestuur tegen zeeboerderij van Colruyt ongegrond

© (Foto DVL)
Dany Van Loo

De Colruyt Group mag verder werken aan de bouw van een zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort. De rechter verklaarde de klacht van het stadsbestuur daartegen ongegrond. “Voor ons is dit een bevestiging dat we verder kunnen op de ingeslagen weg”, klinkt het. Het stadsbestuur reageert ontgoocheld.

Zowel het stadsbestuur als de visserijsector en de jachtclubs hebben zich steeds met hand en tand verzet tegen de komst van de zeeboerderij, waar de Colruyt Group op termijn mosselen, oesters en zeealgen voor consumptie wil kweken. Het stadsbestuur stapte al eerder naar de Raad van State om de concessie en de vergunningen die de Colruyt Group kreeg aan te vechten, maar omdat een beslissing daarover wellicht nog een tijdje op zich zal laten wachten, spande de Stad Nieuwpoort bij de burgerlijke rechtbank een kortgedingprocedure aan met de bedoeling om de werken te laten stilleggen in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Nieuwpoort haalt nu echter bakzeil. De rechter verklaarde de klacht ongegrond en zet daarmee de deur open voor de Colruyt Group om verder te werken aan het project.

“We zijn natuurlijk heel ontgoocheld”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) op de uitspraak. “We kunnen het niet bepaald waarderen dat er niets van aandacht wordt geschonken aan onze bekommernissen. De manier waarop de vergunning hiervoor destijds erdoor werd gejaagd was ronduit schandalig. Het stadsbestuur is bij dit dossier bedroevend weinig betrokken geweest, noch door de overheid, noch door de initiatiefnemers. Ook voor de visserijsector en de verschillende jachtclubs is dit initiatief een ramp. We zullen nu met onze juridische adviseurs bekijken welke stappen we nog kunnen ondernemen”, zegt de burgemeester.

© (Foto GF)

De Colruyt Group reageert tevreden op de uitspraak in kortgeding. “Voor ons is dat een bevestiging dat we kunnen verdergaan op de ingeslagen weg”, klinkt het, “en dat is stap voor stap bouwen aan een innovatief project in de Noordzee. Wij gaan dan ook eerstdaags over tot het plaatsen van de schroefankers waaraan we de eerste vijftig mossellijnen zullen bevestigen. Wanneer de installatie van de lijnen effectief van start gaat, zullen we daarover transparant informeren.”

De Colruyt Group stelt verder dat het begrijpt dat er veel vragen en bezorgdheden leven rond de zeeboerderij. “We willen die absoluut niet uit de weg gaan, integendeel. We willen met dit project de meerwaarde van de aquacultuur op de kaart zetten en alle actoren hierbij betrekken in een respectvolle dialoog. Zo willen we benadrukken dat onze zeeboerderij in een zone ligt die bepaald werd door de federale overheid in het Marien Ruimtelijk Plan. Uit het openbaar onderzoek, dat aan dit plan voorafging, is gebleken dat er voldoende ruimte is tussen de kust en de projectzone om te varen en dat de projectzone op zo’n danige afstand van de havengeul van Nieuwpoort ligt dat die de in-en uitvaart niet belemmert. De zeeboerderij zal vanop het strand ook niet waarneembaar zijn met het blote oog. Bovendien troffen we alle vereiste maatregelen om de veiligheid in die zone te garanderen”, klinkt het bij de Colruyt Group.

Achterop hinken

Oostends burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) reageert positief op het nieuws dat het innovatieproject voor de creatie van een zeeboerderij in de Noordzee kan worden verdergezet.

Bart Tommelein (Open VLD): “De afgelopen jaren gebeurde er in Vlaanderen al heel wat onderzoek en kennisuitwisseling rond aquacultuur. Nu is het tijd dat die expertise omgezet wordt in de praktijk. Via een samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, praktijkcentra en bedrijven kunnen economisch rendabele aquacultuurprojecten gefaciliteerd worden. Duurzame aquacultuur biedt tal van opportuniteiten voor de ontwikkeling van een sterke blauwe economie.”

Uit cijfers blijkt dat in 2019 maar 86 ton uit aquacultuur geproduceerd werd. In vergelijking met de rest van Europa blijkt dat België momenteel nog achterop hinkt. “In het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel voor de Noordzee werden daarom tal van nieuwe mogelijkheden geboden. Dit in samenspraak met alle andere sectoren. Als havenstad willen we dergelijke innovatieve projecten ook in Oostende volop ondersteunen en reiken we de hand om partnerships aan te gaan. Met Ostend Science Park, dat kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen en bedrijven bij elkaar brengt, staan we klaar om een extra stimulans te gegeven aan duurzame aquacultuur. Dit steeds met respect voor alle andere actoren actief op zee”, besluit Tommelein.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.