Nieuwe KMO-zone zet CD&V en Hercull lijnrecht tegenover elkaar

Zo moet de KMO-site er in de toekomst uit zien. © gf
Jules Fremaut

Kortrijk Projectontwikkelaar Hercull heeft plannen om 13 KMO-units, met drie atelierwoningen, neer te poten op de oude Delabie-site in Marke. Die plannen stuiten op onbegrip bij de Kortrijkse CD&V-fractie die de locatie allesbehalve optimaal vindt. “De locatie is eerder geschikt voor woningen, jeugdbewegingen of groene ruimte”, zegt fractieleider Hannelore Vanhoenacker. Hercull bijt van zich af. “We zijn de speelbal geworden in een jammerlijk politiek spel”, reageert ontwikkelaar Maarten Allijns.

In juli 2017 legt het Markse Boekbinderij Delabie de boeken neer. Sindsdien staan de oude gebouwen stof te vergaren. CD&V Kortrijk pleit dan ook voor een herbestemming van de site. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Deze zone is volgens het gewestplan bestemd voor milieubelastende industrie. De site is door de activiteiten van de voormalige Drukkerij Delabie historisch gegroeid in de kern van de Marke. Het is niet wenselijk om hier opnieuw zware bedrijvigheid te vestigen”, aldus schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester).

Overleg

Dus kocht projectontwikkelaar Hercull de site, zo’n 12.000 m2 groot, om er een ambachtelijke KMO-zone neer te poten. In totaal zou slechts 34% van die oppervlakte bebouwd worden. “We willen er 13 units plaatsen, gemaakt voor kleine zelfstandigen. We snijden ook geen groene ruimte aan, maar gaan een verloederde site volledig herwaarderen”, legt ontwikkelaar Maarten Allijns uit. Die plannen stuitten op verzet bij CD&V. “Het is niet meer van deze tijd om een nieuwe kmo-zone te ontwikkelen in een dorpskern, tussen verschillende scholen en aan de rand van een natuurgebied”, zegt fractieleider Hannelore Vanhoenacker. Zij ziet dergelijke plannen liever verhuizen naar de vlakbijgelegen Torkonjestraat.

We stellen ons ook serieuze vragen bij het mobiliteitsvraagstuk. Het gaat immers niet enkel om kleine wagens, zoals de stadscoalitie stelt – CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker

Ontwikkelaar Hercull begrijpt die kritiek maar bijt van zich af. “Vanaf dag één zijn we in gesprek gegaan met de school over hoe zij de herontwikkeling zagen. Hun belangrijkste voorwaarde was dat er een kwalitatief fietspad zou komen, dus nemen we die wens ter harte. Ook met de buurtbewoners gingen we in gesprek in december, en daar waren alleen maar positieve geluiden te horen. Dat gesprek ging overigens door in de school, die volgens CD&V zo tegen de plannen zou zijn”, vult Allijns aan. Nochtans laat CD&V weten dat er net veel klachten komen uit het kamp van de buurtbewoners.

“We stellen ons ook serieuze vragen bij het mobiliteitsvraagstuk. Het gaat immers niet enkel om kleine wagens, zoals de stadscoalitie stelt”, zegt Vanhoenacker. Die kritiek weerlegt Allijns. “Stel dat er toch zwaar vervoer zou passeren, iets wat ik betwijfel, voorzien we een wachtparking. Zo zullen zware transportmiddelen nooit moeten passeren tijdens drukke momenten. Het wordt ook mogelijk voor auto’s om rond te rijden in de zone, dus zullen ze nooit manoeuvres moeten doen die voor gevaar kunnen zorgen. Bovendien hoor ik dat CD&V er liever in woonzone zou komen, net dat zou voor heel veel extra verkeer zorgen”, besluit Allijns.

Het openbaar onderzoek werd ondertussen afgerond, met in totaal 30 bezwaarschriften tegen het project, grotendeels anoniem. “Zoals steeds zullen we alle bezwaren grondig beoordelen en zal bij de finale beoordeling toegezien worden op de verkeersveiligheid”, laat schepen van Stedenbouw Wout Maddens weten. Pas na die beoordelingsfase kan het project groen licht krijgen of worden de ontwikkelaars terug naar de tekentafel gestuurd.

De oude Delabie-site in Marke. (foto JF)
De oude Delabie-site in Marke. (foto JF)

“Politiek populisme”

Hercull voelt zich het slachtoffer van een politiek spel. “CD&V is niet tegen het project, maar enkel tegen het feit dat de stadscoalitie een nieuwe KMO-zone laat bouwen. Het is jammer dat wij dan de dupe zijn van iets wat beslecht moet worden op politieke niveau. Voor CD&V is het natuurlijk gunstig om van leer te trekken, voor de verkiezingen”, zegt Allijns.

“Het is een utopie te denken dat de stad alle private gronden kan ‘opkopen’ en daarmee in opbod kan gaan met private investeerders. Het andere voorstellen is politiek populisme. Zo doe ik niet aan politiek. Vandaar dat we onze battles in het realiseren van de bouwshift moeten kiezen. We doen een investering van 2,6 miljoen om te beletten dat het binnengebied van Marke volgebouwd wordt”, reageert Maddens.

Clash tussen CD&V en Team Burgemeester

CD&V en Team Burgemeester kruisen nog onzacht te degens over de verschillende herbestemmingswerken in Marke. CD&V Kortrijk vindt het jammer dat er geen gehoor werd gegeven aan de oproep om de site te ontwikkelen als een zone voor de jeugdbewegingen met mogelijkheid tot verblijfstoerisme aan de rand van een nieuw natuurgebied. Die kritiek pikt schepen Maddens niet. Uit het gewestplan blijkt overigens dat de zone, achter het terrein, als ‘blauw’ is aangeduid wat het ideaal maakt voor jeugdtoerisme.

“Ik vind de houding van de CD&V totaal onbegrijpelijk, zelfs ronduit schandalig. Er werden met CD&V gedeputeerde en gemeenteraadslid Jean de Bethune in de voorbije maanden in alle vertrouwen gesprekken gevoerd over het patrimonium in Marke dat respectievelijk in handen van de stad, de provincie en de Kerkfabriek zit. Finaal hebben we samen een goede overeenkomst bereikt over tal van gebouwen. Samen hebben we hard gewerkt aan goede oplossingen voor de jeugd van Marke. Weldra zouden wij samen communiceren over deze totaaloplossing. Nu zomaar zeggen dat hier jeugdlokalen moeten komen is compleet tegen deze bereikte oplossing”, besluit Maddens.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier