Kapel in Machelen huisvest kunst en media

Er wordt een jaar verbouwd maar aan de buitenzijde zullen geen al te grote werken plaatsvinden. © JF
Redactie KW

De kapel aan de Leiehoek in Machelen is verkocht aan productiehuis Zidis en Kunstnatie. Intergemeentelijke vereniging Veneco lanceerde deze zomer een oproep voor kopers en hun raad van bestuur heeft de kapel nu definitief toegewezen. Productiehuis Zidis maakt video’s, animaties en grafische ontwerpen. Kunstnatie organiseert tentoonstellingen en verkoopt moderne kunst.

De kapel is gebouwd in 1926 en was onderdeel van een klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria. Na het vertrek van de laatste kloosterzusters in 2000 gebruikte de aanpalende basisschool de kapel als sportzaal. In 2009 kwam deze definitief leeg te staan. Veneco werd eigenaar en stelde de kapel gedurende enkele jaren ter beschikking aan atelierorganisaties en kunstenaars. Het resultaat hiervan is nog steeds zichtbaar. De kapel heeft nu haar definitieve herbestemming.

Authentiek karakter

Het productiehuis Zidis en Kunstnatie waren al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van hun activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen. De centrale ligging, het authentiek karakter van de kapel en het dorp zorgen voor een unieke kans om de activiteiten verder uit te bouwen.

Zidis is een productiehuis dat video’s maakt, animaties ontwikkelt, grafisch ontwerpt en aan storytelling doet. Kunstnatie beheert enerzijds het patrimonium van Zidis en is anderzijds een exploitatievennootschap voor het tentoonstellen en verkopen van hedendaagse kunst. Beide strijken neer in Zulte met een kantoor en studio/exporuimte. Dit sluit aan bij de strategie van het cultuurdorp Machelen-aan-de-Leie.

Jaar verbouwen

Voor Zidis en Kunstnatie hun intrek nemen in de kapel, zullen ze kleine verbouwingswerken laten uitvoeren. De structuur en de gevel van de kapel zullen zo min mogelijk aangepast worden en historische elementen worden in de verf gezet. Zo komt er een nieuwe inkom aan de kant van de parking, de smalle zone aan de linkerkant van de kapel wordt afgesloten van de straat en aan de rechterzijden zullen ze de groenzone doortrekken van naast het Roger Raveelmuseum. Van zodra deze plannen zijn goedgekeurd, rekenen de nieuwe eigenaars op ongeveer een jaar voor de verbouwingswerken.

Schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke is tevreden over het project. “De kapel is op zich geen beschermd monument en het RUP liet een scala aan mogelijke activiteiten toe: wonen, recreatie, kantoren… Het was perfect mogelijk dat de nieuwe uitbaters het gebouw zouden opdelen in verschillende compartimenten of extra verdiepingen zouden creëren om kantoren onder te brengen in de kapel.”

“We zijn dan ook heel blij dat Zidis er zelf voor gekozen heeft om geen al te grote wijzigingen aan te brengen aan het gebouw. Zij willen de open ruimte bewaren om te gebruiken als tentoonstellingsruimte. Het is wel de bedoeling dat ook de plaatselijke cultuur daar een plaatsje krijgt naast hun eigen projecten, dat was een van de redenen waarom Veneco het project aan Zidis heeft toegekend. Wij zijn als gemeente dus opgetogen met het project.” (Jonathan Folens)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.