GAIA uit bezwaren tegen grootste Europese zalmkwekerij in Oostende, maar stadsbestuur heeft vertrouwen in plannen

Het bedrijf komt er op Passendale. © (Foto JRO)
Camille Jonckheere

GAIA, Animal Rights, Sea First Foundation, Climaxi, Bite Back, Sea Shepherd, West-Vlaamse Milieufederatie en 4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF-België) dienden bezwaar in tegen de plannen voor de grootste zalmkwekerij van Europa in Oostende. volgens hen zijn de dierenrechten van de jaarlijks 12.000 ton Atlantische zalmen in de tanks om het land onvoldoende meegenomen bij de vergunningsvragen. Maar het stadsbestuur van Oostende heeft wel vertrouwen in Columbi Salmon. “Dit gaat om een duurzame investering onder strenge voorwaarden”, zegt schepen van Economie en Visserie, Charlotte Verkeyn (N-VA).

In 2020 werd de kwekerij aangekondigd door stad Oostende, maar het duurde nog tot 2022 voor de omgevingsvergunning eindelijk werd aangevraagd. Het Noorse bedrijf Columbi Salmon wil de grootste zalmkwekerij bouwen in Europa, waar er jaarlijks 12.000 ton of 3 miljoen zalmen gekweekt zal worden in bovengrondse watertanks. Dierenrechten- natuur- en milieuorganisaties zijn zeer bezorgd om het dierenleed en de negatieve effecten op het milieu die dit project kan veroorzaken. Ook 14 buurtbewoners, die op de oproep van GAIA ingingen om ook bezwaar in te dienen, maken zich grote zorgen.

Kweekvijvers voor dierenleed

Zalmkwekerijen zijn volgens de dierenrechtenorganisaties kweekvijvers voor massaal veel en extreem dierenleed. “Europa wil in 2027 kooisystemen voor landbouwdieren verbieden en tegelijk worden enorme aantallen vissen op elkaar gepropt in landtanks zodat ze amper nog kunnen bewegen. Ook dit soort systemen zouden moeten verboden worden. Want het gaat wel om bijna 3 miljoen vissen, die bewust pijn, angst en stress kunnen voelen. De dieren zullen op elkaar gepropt zitten. Het gaat om 12 tot 15 of zelfs 18 zalmen per kubieke meter water”, vertelt Animal Rights campagnecoördinator, Els Van Campenhout.

“Er moet maar een iets misgaan, zoals een elektriciteitspanne en dan dreigen alle dieren in een klap te sterven”

Bovendien wijzen ze erop dat het systeem dat de projectontwikkelaar wil toepassen, controversieel is. “In het buitenland zijn er vaak incidenten met massale sterfte van zalmen. Zelfs internationale zalmkwekers stellen er zich vragen bij. De indieners hebben in feite alleen oog voor rendabiliteit. Er hoeft maar iets mis te gaan, een elektriciteitspanne bijvoorbeeld en in één klap dreigen alle dieren dood te gaan”, vult GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch aan.

Geen milieueffectenrapport

Voor de natuur- en milieuorganisaties onder 4 Sea (Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en WWF-België), vzw Climaxi en West-Vlaamse Milieufederatie zijn er nog teveel onduidelijkheden over de effecten op de natuurlijke omgeving. “Columbi Salmon vroeg, en kreeg, de toelating om geen milieueffectenrapport te moeten opstellen, wat normaal verplicht is voor intensieve aquacultuur. Het water zal geloosd worden in het kanaal Gent Oostende en de impact hiervan wordt niet berekend. We zijn vooral bezorgd over het gebruik van chemische middelen zoals geneesmiddelen”, klinkt het.

Bovendien bevindt de zalmkwekerij zich in de nabijheid van beschermd natuurgebied. “Er wordt onvoldoende geanalyseerd of die exploitatie negatieve effecten zal hebben op deze natuur. En wat zal er gebeuren met de 16 ton slib per dag. Volgens ons is zo’n uitgebreid milieueffectenrapport nodig om de bouw goed te keuren”, laten de milieuorganisaties weten.

“De omgevingsvergunning mag volgens ons niet verleend worden zonder een milieueffectenrapport”

“De voederconversie van een zalm bedraagt 1,05 tot 1,2. Een zalm heeft dus meer voeding nodig dan hij produceert. Tel daarbij de energieconsumptie van de installaties (100.000 MWh/jaar) en je krijgt een energieslurpende onefficiënte kweek die niets meer te maken heeft met de zogezegde ‘duurzaamheid”, aldus Filip De Bodt van Climaxi.

“Er zijn nog te veel onduidelijkheden inzake deze aanvraag. We verwachten voldoende, onmiddellijke garanties dat de hinder voor de omgeving zal worden vermeden. We zijn van mening dat de omgevingsvergunning niet verleend mag worden omwille van het ontbreken van een milieueffectenrapport”, meent Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu.

Vertrouwen in Columbi Salmon

Het stadsbestuur in Oostende heeft nog steeds vertrouwen in het Noorse bedrijf Columbi Salmon. “Los van de ethische discussie of mensen nu vis mogen kweken om te eten of niet, zijn we er als stadsbestuur van overtuigd dat we deze aquacultuur onder strenge normen een kans kunnen geven. Natuurlijk kan iedereen bewaar indienen, dat is hun recht. Maar volgens ons is deze investering een grote kans en zal die ook voor veel tewerkstelling zorgen”, vertelt schepen van Economie en Visserij, Charlotte Verkeyn (N-VA).

“Dit project, deze aquacultuur is een duurzame en grote investering voor Oostende”

“We zijn met het bedrijf zelf in gesprek gegaan over de duurzame elementen, die in die plannen geïntegreerd zijn. Hun afzetmarkt betreft ook voornamelijk België en Frankrijk. Het zou onlogisch zijn dat zij dan bijvoorbeeld in Oost-Europa een zalmkwekerij zouden bouwen. Want op vlak van transport is dat dan ook niet echt duurzaam. Volgens het bedrijf en wat zij ons hebben voorgelegd, kunnen we opmaken dat er ook geen aanzienlijke milieu effecten zullen zijn.”

“We geloven dat deze aquacultuur een duurzaam en innovatief project kan zijn naast de traditionele visserij. Zo wil dit Noorse familiebedrijf de wilde zalmpopulatie ook sparen. De beslissing over de omgevingsvergunning ligt nu bij de provincie. Maar we zijn overtuigd van de goede intenties van Columbi Salmon”, besluit Verkeyn.

Beslissing in december 2022

Uiterlijk op 9 december 2022 zal de West-Vlaamse deputatie beslissen of er groen licht komt voor de omgevingsvergunning. Indien het project goedgekeurd wordt door de deputatie, krijgt iedereen de kans om beroep aan te tekenen tegen de beslissing. Wat zou betekenen dat het dossier op het bureau van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) terechtkomt en zij dan de knoop moet doorhakken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier