Chipsfabriek investeert 7,5 miljoen euro om waterverbruik te beperken

Vlnr. Frank De Clercq, Maintenance & Sustainability Manager PepsiCo Veurne legt uit hoe de omgekeerde osmose-installatie werkt aan gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Peter Roose. © (Foto MVQ)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

PepsiCo koos de World Water Week uit om de aandacht te vestigen op hun aanpak van de droogteproblematiek op de Veurnse site. Het bedrijf is een van de grootste productielocaties voor chips in Europa, maar Iigt in een hoogrisicowatergebied. Tegen 2030 wil PepsiCo het waterverbruik optimaliseren en het leidingwaterverbruik drastisch naar beneden brengen. In deze innovatieve waterprojecten investeert PepsiCo zo’n 7,5 miljoen euro.

“We worden in alle mediakanalen met de neus op de feiten gedrukt: we beleven opnieuw een kurkdroge zomer in West-Vlaanderen en water is een schaars goed”, zegt Wim Destoop, Vice-President PepsiCo Northern Europe. “We zien beelden van rivieren die onbevaarbaar worden, we lopen het risico dat er geen water meer uit de kraan zal komen… En onze provincie en Veurne wordt gezien als hoogrisicowatergebied. Sinds de start in 1998 is onze fabriek flink gegroeid en we hebben water hard nodig. Alleen, de omstandigheden zijn enorm veranderd: in de zomer valt er te weinig regen, het water vloeit snel weg naar zee waardoor de grond verzilt. Focus op water dus, en tijd voor actie in Veurne! De productie voor chips is echter waterintensief: om 1 kg chips te produceren is er zo’n 5,5 liter water nodig! Als grote industriële verbruiker nemen we hier onze verantwoordelijkheid, en duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel! Onze ‘PepsiCo Positive’-visie weerspiegelt onze ambitieuze doelstellingen, gebaseerd op drie pijlers. Er is de positieve landbouw waarbij we gewassen en ingrediënten gebruiken waardoor de landbouw versneld kan regenereren en waar ook de landbouwsector beter van wordt. De tweede pijler gaat over positieve keuzes: het continu verbeteren van onze producten, maar met minder suiker en zout. De derde pijler, de positieve waardeketen, verwijst naar de circulaire manier waarop we onze producten maken. Daarbij neemt water een centrale plaats in. We moeten echt een versnelling hoger schakelen om onze doelstellingen in 2025 te halen, en een daarvan is om onze leidingwaterconsumptie 8 keer minder groot te maken en de hoeveelheid gezuiverd water ruim te verdubbelen.”

500 miljoen liter

Anke Van de Weyer, Plant Director Veurne, schetst het bedrijf in enkele indrukwekkende cijfers: “We hebben 11 productielijnen, met 400 productiereferenties en we produceren 81.500 ton chips per jaar voor 13 landen in Europa. Op jaarbasis verbruikt deze vestiging bijna 500 miljoen liter water, gezuiverd en leidingwater. De fabriek verbruikt 6 % van de totale hoeveelheid leidingwater die in de helft van de Westhoek wordt afgenomen. Dat willen we naar beneden met een factor 8, naar 0,4 liter leidingwater per kilo chips, of anders gezegd: het verbruik van leidingwater voor 4000 gezinnen terugbrengen naar het verbruik voor 500 gezinnen.”

Artificiële intelligentie

PepsiCo heeft hiervoor een ambitieus actieplan uitgewerkt. “De waterzuiveringsinstallatie die we sinds de start gebruiken wordt uitgebreid om 95 % van het gefilterde proceswater te kunnen hergebruiken, bijna een verdubbeling van de huidige 50 %”, zegt Anke Van de Weyer. “De uitbreiding gebeurt door een membraanbioreactor waarbij een membraanfilter slib en water onder druk scheidt. De bestaande omgekeerde osmose-installatie wordt omgebouwd naar een gesloten circuit. Met een aantal partners starten we met de aanleg van een nieuw waternet om afval- en hemelwater te verzamelen, te zuiveren en te hergebruiken. Ook het vocht uit aardappelen zullen we hergebruiken, want een aardappel bestaat uit 2/3 water en een beetje schil. Hiermee zullen we zo’n 120.000 liter water per dag besparen tegen 2028. Met de hulp van nieuwe software die artificiële intelligentie gebruikt hebben we de laatste twee jaar al meer dan 10 % water bespaard. Binnen onze duurzaamheidsvisie hebben we ons als doel gesteld dat al het water dat niet wordt hergebruikt tegen 2025 minimaal 100 % moet worden aangevuld. Daarvoor zijn we in 2019 een samenwerking aangegaan met Natuurpunt om te investeren in het verbeteren van het waterbeheer in West-Vlaamse natuurgebieden. Het project zal resulteren in meer natte gronden, en tot nu toe werd al 120.000 m³ water aangevuld.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.