Afvalverwerkingsbedrijf Vanheede uit Rumbeke start met pilootproject rond bermmaaisel

Het bedrijf heeft ook planning voor een geluidswand.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Het bedrijf heeft ook planning voor een geluidswand.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Koen Kerkaert
Koen Kerkaert Medewerker KW

Het afvalverwerkingsbedrijf Vanheede Landfill Solutions diende bij de provincie West-Vlaanderen een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in voor hun activiteiten in de Moorseelsesteenweg. Dit in functie van een proefproject voor het vergisten van bermmaaisel, het plaatsen van een geluidswand en van diepdrains om de stabiliteit van de grond te garanderen.

Vanheede staat in voor het beheer, de ophaling en sortering van selectief en niet-ingezameld afval en zet in op recycling en transformatie van afvalstoffen naar kwaliteitsvolle producten en energie die inzetbaar zijn in de circulaire economie. “Sinds de laatste vergunningsaanvraag in 2016 werden verdere stappen ondernomen in het plan van het natuurgebied Woudaap. De aanleg van een eerste fase meersengebied, de aanleg van een wandel-, ruiter- en paarden-pad en de verdere ontginning van de vroegere hoeve”, zegt vestigingshoofd Jürgen Desmedt.

Pilootproject

“Om de stabiliteit van de grond op lange termijn te garanderen, moeten er verder diepdrains worden geplaatst. Dit is niet evident aangezien er acht meter klei moet worden weggehaald op een heel beperkte ruimte. De stortgrens zal verlegd worden in lijn met de operationele fasering en om biogas te produceren, willen we een pilootproject starten om bermmaaisel op onze stortplaats te vergisten. Het gas dat vrijkomt zal dus gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Dit is geen definitieve installatie of activiteit”, benadrukt Jürgen. “We willen de zaak gewoon grondig testen.”

Daarnaast wil Vanheede hun vier stromen afval uitbreiden met ander gevaarlijk afval. “Om absoluut te vermijden dat er op onze site toegepaste radioactieve stoffen vrijkomen, willen we een meetportiek verankeren. Om omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast komt er langs de Babiliestraat een geluidsscherm tegen geluid en trillingen en zetten we in op geur-bestrijdende maatregelen. Op dit vlak worden voortdurend investeringen gedaan. Dit gaat van een geurvernevelingsinstallatie tot het informeren van de buren over geur-kritische activiteiten. De vergisting zou maximum twee maal per jaar gebeuren waarbij er telkens zo’n 10 dagen activiteit zou zijn in functie van het vullen of ledigen van de vergistingszak. Er komt geen uitbreiding van het transport”, verzekert Desmedt. “Daarvoor is een mobiliteitsstudie in opmaak en komt er ook een project Moberstudie voor het eventueel herinrichten van de site. In de toekomst blijft het verder uitwerken van ons bosgebied een prioriteit.” Sinds vorige week is er een openbaar onderzoek gestart dat dertig dagen zal duren.

Meer info over dit project vind je op www.roeselare.be/vanheede of vragen, opmerkingen of bezwaren mogen gesteld worden via milieuvergunningen@roeselare.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.