Auditeur Europees Hof schiet deal Arco-coöperanten af

De depositogarantieregeling die de Belgische staat voorstelt, wordt door het Europees Hof van Justitie afgeschoten. © imageBROKER/H.-D. Falkenstein
Redactie KW

Volgens de auditeur bij het Europees Hof van Justitie is de garantieregeling voor Arco-aandeelhouders strijdig met de Europese wetgeving.

“België had de financiële coöperaties niet mogen opnemen in het depositogarantiestelsel”, stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Juliane Kokott. De federale regering had die regeling dus niet mogen uitbreiden naar de circa 800.000 Arco-coöperanten. Door dat wel te doen, heeft de Belgische staat het Europees recht geschonden.

De auditeur treedt met dit advies het standpunt van de Europese Commissie bij, die eerder de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten afwees wegens niet-geoorloofde staatssteun, legt een woordvoerder van het Hof in Luxemburg uit. Met het advies op zak, moet het Europees Hof van Justitie zelf, waarschijnlijk binnen enkele maanden, een beslissing nemen over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Het advies wordt evenwel vaak gevolgd door het Hof.

De hele zaak draait rond de vraag of de coöperanten gewone aandeelhouders dan wel spaarders – waarvoor er dus al een waarborgregeling bestaat – zijn. Verschillende gewone aandeelhouders van Dexia waren tegen de staatswaarborg naar de Raad van State getrokken omdat ze zich gediscrimineerd voelden ten opzichte van de coöperanten, indirecte aandeelhouders, die wel hun geld (deels) zouden terugzien. Via de Raad van State en vervolgens het Grondwettelijk Hof belandde de zaak in Luxemburg, nadat het Grondwettelijk Hof zes prejudiciële vragen overgemaakt had over de geldigheid van de waarborgregeling.

Indien het Hof de auditeur volgt dan is dat op zich niet bindend voor de zaak bij die andere Europese rechtbank, het Gerecht van de Europese Unie. Die moet het beroep van de staat en Arco zelf tegen het njet van de Europese Commissie nog behandelen. Maar de auditeur wijst er evenwel op dat er de facto “een niet te veronachtzamen precedent” zal zijn indien het Hof de auditeur volgt.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.