Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) wil het voormalige gemeentehuis ter beschikking stellen om ...

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) wil het voormalige gemeentehuis ter beschikking stellen om er een horecazaak in onder te brengen. Volgens een kostenraming zouden de aanpassingswerken die er moeten komen in totaal 600.000 euro bedragen. Omwille van de grootteorde van het bedrag is er een gemeentelijke tegemoetkoming van een derde van het geschatte investeringsbedrag. Volgens de burgemeester is het aantrekken van een horecazaak een meerwaarde voor de gemeente in het centrum.(JM)