Aanpalend aan de bestaande ambachtelijke zone richting Ieper ligt nog een braakliggend stuk grond, waarvan de WVI al eigenaar is. Op dat perceel zal bijkomend nog 0,55 hectare...

Aanpalend aan de bestaande ambachtelijke zone richting Ieper ligt nog een braakliggend stuk grond, waarvan de WVI al eigenaar is. Op dat perceel zal bijkomend nog 0,55 hectare ambachtelijke zone worden gerealiseerd. "Ik ben met de gemeentesecretaris bij de dienst ruimtelijke planning van de Provincie geweest voor ons RUP wonen, de sociale woonwijk die achter de Schooldreef komt", reageert burgemeester Gerard Liefooghe."En ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te snijden dat onze ambachtelijke zone vol is en we plaats moeten bieden aan nieuwe ondernemers. Daar kwam de toezegging dat we de 0,55 hectare die in ons structuurplan staat, mogen aansnijden. Hoe vlugger de percelen kunnen worden aangeboden, hoe liever wij het hebben", stelt de burgemeester. "De opdracht is echter nog maar op 16 december gegeven. In januari zullen we het tijdspad bespreken."(AB)