Aanpalend aan de bestaande ambachtelijke zone richting Ieper ligt nog een braakliggend stuk grond, waarvan de WVI al eigenaar is. Op dat perceel zal bijkomend nog 0,55 hectare...