Het ABS 'distantieert zich openlijk van de onheuse praktijken'.

"Wij doen er alles aan om het imago van de landbouwsector, en nu in het bijzonder van de rundveehouders, goed te houden. Met deze beelden wordt alles tenietgedaan, dit terwijl elke boer er elke dag alles aan doet om zijn dieren diervriendelijk te behandelen. Dit is alleen maar in zijn eigen voordeel, want zijn resultaten en dus zijn inkomen hangen hiervan af. Toestanden die deze morgen openbaar gemaakt werden, kunnen wij niet aanvaarden", luidt het.

ABS wenst te beklemtonen dat veehouders alle mogelijke inspanningen doen om dieren op een diervriendelijke manier te kweken en in een goede conditie aan te leveren. ABS verwacht dan ook van alle partners in de keten dat zij een zorgzame behandeling van de dieren garanderen en de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren.

(BELGA)