Al in april besliste het Ieperse stadsbestuur om aan elk Iepers huishouden een waardebon te geven van minimum 25 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid. Een alleenstaande krijgt aldus 25 euro, een koppel met twee kinderen krijgt 55 euro.
...

Al in april besliste het Ieperse stadsbestuur om aan elk Iepers huishouden een waardebon te geven van minimum 25 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid. Een alleenstaande krijgt aldus 25 euro, een koppel met twee kinderen krijgt 55 euro. Op de gemeenteraad van maandag 6 juli vroeg Peter De Groote (CD&V) of iedere ondernemer al weet dat er moet ingeschreven worden voor 15 juli. "CD&V deelde reeds haar bezorgdheid over de besteding van de bon", zegt Peter De Groote. "We konden allemaal lezen dat grootwarenhuizen de laatste maanden een stijging zagen van hun omzet. De Ieperse kadobon wordt gepromoot als extra steun voor de kleine zelfstandigen. Blijkbaar was het juridisch niet mogelijk om deze categorie uit te sluiten van deelname. Daarom herhalen wij de suggestie om hen op zijn minst vriendelijk te verzoeken zich te onthouden van inschrijving."Schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) kon het gemeenteraadslid alvast geruststellen. "Momenteel werden alle ondernemers uitgenodigd per brief en/of per mail. Na de eerste inschrijvingsdatum van 15 juli zal er nog een tweede oproep komen via de verschillende belangenverenigingen, en een nieuwsbrief van de dienst economie.""Op uw vraag van de grootwarenhuizen kan ik nu al zeggen dat tot op heden niemand heeft ingetekend en ikzelf werd gecontacteerd met de mededeling dat dat zij de actie ten volle ondersteunen, maar zelf niet willen deelnemen uit solidariteit voor de andere ondernemers", aldus nog schepen Desmadryl. "Momenteel zijn er 144 ondernemers ingeschreven waarvan 59 een extra actie doen bovenop de cadeaubon. 125 daarvan geven nu al aan verder te willen deelnemen aan de Ieperse Cadeaubon, wat een verdubbeling is van het aantal huidige deelnemers. In de deelgemeenten bieden de Unizo-afdelingen nog eens 10 % extra bovenop de waarde van de bon tijdens het eerste weekend van september. Ook de firma Valcke zal deze bon verhogen met 20 euro voor elk van hun personeelsleden." (TOGH)