De vergunningsaanvragen voor windmolens op het Meense bedrijventerrein Grensland loopt al jaren moeilijk. Al sinds 2009 staat het stadsbestuur weigerachtig tegenover de komst van de windturbines. Eerder dit jaar stelde het nieuwe stadsbestuur van Open VLD, N-VA en SP.A een milieustakingsvordering in omwille van de vele vragen rond veiligheid en mogelijke overlast door de overschrijding van de normen inza...