Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister Joke Schauvliege in Ardooie

De leden van het droogte-overleg hebben deze ochtend bij het groente- en fruitverwerkende diepvriesbedrijf Ardo in Ardooie een Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Ardo vormde het toneel voor de overhandiging van het actieplan. © (Foto Jos)

Het actieplan bevat beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen en moet de land- en tuinbouw op een duurzame, robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van waterschaarste, droogte en wateroverlast die door de klimaatverandering vaker zullen optreden.

Het droogte-overleg is een overlegorgaan dat werd opgericht in de schoot van het Departement Landbouw en Visserij. Het focust zich op structureel overleg en acties om de Vlaamse land- en tuinbouwsector voor te bereiden op toekomstige periodes van droogte of wateroverlast.

Aanbevelingen

Met het actieplan formuleren de leden van het droogte-overleg beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen: de eerste aanbeveling is het in kaart brengen van de alternatieve waterbronnen. De tweede en derde actiedomeinen focussen op de optimalisatie van het regelgevend kader/beleidsplannen/instrumenten en het stimuleren van landbouwers. Als laatste actiedomeinen zijn er de kennisontwikkeling en stimulering (praktijkgericht) onderzoek en de verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting van land- en tuinbouwers.

Dat de overhandiging van dit Actieplan Water voor land- en tuinbouw gebeurt bij het bedrijf Ardo, is geen toeval. Deze wereldspeler in de productie van vriesverse groenten, kruiden en fruit bouwt samen met een coöperatie van landbouwers (INERO) een irrigatienetwerk, waardoor het gezuiverde afvalwater van het bedrijf zal kunnen worden gebruikt voor de irrigatie van lokale landbouwbedrijven. Deze samenwerking tussen landbouw en industrie rond waterbeheer is uniek in Vlaanderen én een mooi voorbeeld van hergebruik van gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron die ook in tijden van waterschaarste kan ingezet worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.