Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijkinstituut voor de Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ), de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Vlaamse Sociale Inspectie. De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche.

Er werden enkele algemene resultaten vrijgegeven. Eén onderzoek naar schijnzelfstandigheid en aangifte van zelfstandige in bijberoep werd opgestart. Eén persoon was aan het werk zonder arbeidsovereenkomst. Voorts werden er drie inbreuken tegen de aangifte van tewerkstelling (Dimona) en twee inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld.

"De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale economie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden", laat de politiezone Vlas nog weten.