"De airco-producent kent een constante groei, en ontwierp ook enkele nieuwe machines die het op de markt heel goed doen, wat op zich uiteraard heel goed nieuws is", zegt Henk Deprez van ABVV Metaal. "Maar de vakbonden wijzen er al meer dan drie jaar op dat een implementatie van nieuwe machines een goede voorbereiding vraagt. Net daar wringt het schoentje. Deze raadgevingen werden door het management niet of veel te weinig opgevolgd, met als gevolg een tè hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer."
...

"De airco-producent kent een constante groei, en ontwierp ook enkele nieuwe machines die het op de markt heel goed doen, wat op zich uiteraard heel goed nieuws is", zegt Henk Deprez van ABVV Metaal. "Maar de vakbonden wijzen er al meer dan drie jaar op dat een implementatie van nieuwe machines een goede voorbereiding vraagt. Net daar wringt het schoentje. Deze raadgevingen werden door het management niet of veel te weinig opgevolgd, met als gevolg een tè hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer." "De verzoeningspoging vorige dinsdag bracht geen oplossing, waardoor het ABVV Metaal besliste om over te gaan tot een staking", aldus Henk Deprez. "Wij trokken begin april al aan de alarmbel en pas toen is de directie wakker geworden. Maar de getroffen maatregelen voldoen absoluut niet en er worden evenmin garanties geboden dat ze een kans op succes zouden kunnen hebben." "Negen werkgroepen moeten flow, werkdruk en arbeidsorganisatie verbeteren, maar dit is grandioos te laat. bovendien ontbreekt het aan invulling van deze werkgroepen en waren tot vorige week de zogenaamd aangeduide leidinggevenden van sommige werkgroepen niet eens op de hoogte. Sommigen zijn langdurig afwezig wegens burn-out, anderen zijn naar het buitenland op missie en worden anderen al weer op andere plaatsen ingeschakeld. Met andere woorden: negen lege dozen en in onze ogen een vertragingsmechanisme.""Als ABVV Metaal ontkennen wij niet dat er veel vergaderingen zijn in het bedrijf, maar het is absoluut noodzakelijk dat er ook mensen aan tafel zitten die beslissingen mogen en kunnen nemen. Dit wordt trouwens zo voorzien in de wetgeving. Momenteel gebeurt het maar al te vaak dat op afspraken word teruggekomen omdat de hogere directie niet mee wil." "Er worden 100 vaste contracten toegekend, maar dat gebeurt pas ten vroegste op 1 november, als het seizoen al lang voorbij is. Bovendien gaat het over maximaal 20 echt nieuwe contracten. De anderen werken al - langdurig - in het bedrijf, dus van bijkomende mankracht is er weinig sprake." "Er is voor de werknemers ook geen deelname in de winst of een cao90-premie mogelijk. De directie vindt dat ze al genoeg geeft, maar wij volgen die stelling absoluut niet", aldus Henk Deprez. "In een jaar waarin er nog nooit zoveel netto winst werd geboekt, en waarin tal van andere, gelijkaardige bedrijven wel premies uitbetalen aan de medewerkers, zijn wij ervan overtuigd dat het bedrijf zeker ruimte heeft om een afdoende appreciatie te geven aan de mensen. Alleen ontbreekt het aan de wil.""Wij zijn nog in voortdurend sociaal overleg", reageert personeelsdirecteur Filip De Graeve van Daikin Europe. "We hebben al heel wat maatregelen getroffen en dat wordt ook erkend door de andere fracties. We zijn bereid om nog verder overleg te plegen, donderdag is daarvoor een volle dag uitgetrokken. Ik durf te hopen dat er nog een wil tot constructieve samenwerking gevonden wordt."(HH)