In heel Vlaanderen zijn er 143.914 freelancers actief. In West-Vlaanderen groeide het aantal freelancers het voorbije jaar het sterkst in vergelijking met andere provincies. In Limburg zijn er nog geen 2,5 procent meer freelancers dit jaar in vergelijking met vorig jaar.
...

In heel Vlaanderen zijn er 143.914 freelancers actief. In West-Vlaanderen groeide het aantal freelancers het voorbije jaar het sterkst in vergelijking met andere provincies. In Limburg zijn er nog geen 2,5 procent meer freelancers dit jaar in vergelijking met vorig jaar.Volgens Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen, zijn de freelancers in alle takken van de economie actief. Maar de grootste groep is te vinden bij de consultants voor bedrijven. Anderen zijn aan de slag als grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf of informaticus. De coronacrisis liet ook de freelancers niet ongemoeid. Hun opdrachtgevers zijn vaak zwaar getroffen door de crisis. Zes op de tien opdrachtgevers stelde geplande opdrachten uit of schrapte ze. Dat blijkt uit het Unizo-onderzoek. Toch is er maar een minderheid van de freelancers die het zich beklaagt ooit de stap naar het statuut van freelancer te hebben gezet. "85 procent zou onmiddellijk opnieuw kiezen voor dit statuut", zegt directeur Blomme.Wat is er dan aantrekkelijk aan dat statuut? Volgens Unizo zijn het vooral de autonomie en de persoonlijke vrijheid waarvoor de mensen dit statuut verkiezen. Toch maakt de helft van de freelancers zich zorgen over de toekomst. Andere zorgen zijn het inkomen en het statuut zelf met onder meer het pensioen. Ook de administratieve rompslomp speelt hen wel eens parten. Uit de ondervraging van Unizo en Graydon blijkt verder dat de freelancers pleiten voor een beter ondernemersklimaat in ons land en voor meer duurzaamheid en voor een socialer België.