Aantal faillissementen in de West-Vlaamse horeca met 58,2 procent gestegen

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

Het aantal faillissementen is over de eerste tien maanden van het jaar lichtjes gestegen in onze provincie. Met één procent. In de bouwsector daalt het aantal faillissementen maar in de horeca is er een opmerkelijke stijging.

De cijfers komen van het onderzoeksbureau Graydon. In heel het land noteerde het bureau 1.041 bedrijven die over de kop gingen: bijna een vijfde meer dan oktober vorig jaar. Maar… voor de eerste 10 maanden van het jaar is het aantal faillissementen gedaald, met 5 procent.

Minder faillissementen in bouwsector

In onze provincie en in heel Vlaanderen, met uitzondering van Limburg, lijkt de dalende trend te stoppen. De meest opvallende cijfers komen van Vlaams- en Waals- Brabant en Oost-Vlaanderen: in vergelijking met oktober vorig jaar steeg het aantal faillissementen daar nu met resp. 38 procent, 55 procent en 49 procent. Opmerkelijk: in diezelfde periode noteert Limburg ruim één tiende minder faillissementen.

Het waren vooral kleine zaken die failliet gingen, waardoor er minder banen sneuvelden

Over het algemeen noteren we heel wat minder faillissementen in de bouwsector, in de zakelijke dienstverlening, in de transportsector en bij de handel in auto’s en garages. Minder goed gaat het nog altijd met de horecasector. Daar gingen, over het hele land, ruim vijf procent meer zaken failliet.

“Het zijn vooral grote zaken die over de kop gaan”, meldt Graydon. De horecacijfers zijn vooral voor onze provincie nogal indrukwekkend negatief: bijna 60 procent meer faillissementen de eerste tien maanden van het jaar. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen een stijging met 12 procent, in Antwerpen met net geen 10 procent.

Minder jobverlies

Opmerkelijke kanttekening van Graydon bij de minder positieve cijfers: het jobverlies als gevolg van een faillissement is verminderd. Dat komt omdat er globaal de eerste tien maanden van het jaar minder faillissementen werden genoteerd én de meeste zaken die over de kop gingen waren relatief kleine ondernemingen. In vergelijking met vorig jaar gaat het in totaal, voor het hele land, over 500 banen minder die er sneuvelden door faillissementen.

Vooral in Kortrijske regio

Het grootste aantal faillissementen tellen we in West-Vlaanderen in het arrondissement Kortrijk. De voorbije 10 maanden bleef dat aantal quasi ongewijzigd. In Brugge en Oostende verminderde het aantal faillissementen lichtjes (5 procent minder), terwijl het in Ieper het sterkst steeg. Al moeten die percentages, voor regio’s als Ieper en Veurne, met omzichtigheid worden gebruikt: het gaat per slot van rekening om niet al te grote aantallen. Zo is in Ieper het aantal faillissementen van 40 naar 48 gegroeid in de eerste 10 maanden.

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.