Dit laatste was ook goed voor 94,7 procent van de aanvragen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Het Rampenfonds vergoedt zoals bekend enkel schade opgelopen aan goederen die niet verzekeraar zijn door een brandpolis 'eenvoudige risico's'. Sinds 1 maart moet in alle woningverzekeringspolissen de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Enkel in speciale gevallen zal men derhalve nog kunnen beroep doen op het Vlaams Rampenfonds, met name voor goederen die 'geen eenvoudig risico' zijn en voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, zoals niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen, goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene en openbare domeingoederen.

In 2016 werden 4 gebeurtenissen als ramp erkend, met name de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni, de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni, de hagel van 23 juni en de overvloedige regenval van 23 juli. In totaal werden 5.141 schadedossiers ingediend voor een totaalbedrag van 161,1 miljoen euro, waarvan er tot dusver al 3.011 uitbetaald zijn voor een bedrag van 51,03 miljoen euro. Tot dusver werden er 197 afgewezen. 238 andere dossiers moeten door de indiener nog vervolledigd worden. Landbouwgerelateerde dossiers waren goed voor een vraag tot betaling van schadevergoeding ten belope van 156,7 miljoen euro (97,3 procent).

(BELGA)

Dit laatste was ook goed voor 94,7 procent van de aanvragen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Francesco Vanderjeugd (Open VLD).Het Rampenfonds vergoedt zoals bekend enkel schade opgelopen aan goederen die niet verzekeraar zijn door een brandpolis 'eenvoudige risico's'. Sinds 1 maart moet in alle woningverzekeringspolissen de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Enkel in speciale gevallen zal men derhalve nog kunnen beroep doen op het Vlaams Rampenfonds, met name voor goederen die 'geen eenvoudig risico' zijn en voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, zoals niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen, goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene en openbare domeingoederen.In 2016 werden 4 gebeurtenissen als ramp erkend, met name de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni, de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni, de hagel van 23 juni en de overvloedige regenval van 23 juli. In totaal werden 5.141 schadedossiers ingediend voor een totaalbedrag van 161,1 miljoen euro, waarvan er tot dusver al 3.011 uitbetaald zijn voor een bedrag van 51,03 miljoen euro. Tot dusver werden er 197 afgewezen. 238 andere dossiers moeten door de indiener nog vervolledigd worden. Landbouwgerelateerde dossiers waren goed voor een vraag tot betaling van schadevergoeding ten belope van 156,7 miljoen euro (97,3 procent).(BELGA)