Er is ook een opleidingscentrum en de hogeschool Vives heeft een DroneLab expertisecentrum gespecialiseerd in drone-operaties. Om bijkomende ontwikkelingen kansen te geven is er nood aan samenwerking en coördinatie. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen zal die rol op zich nemen.
...

Er is ook een opleidingscentrum en de hogeschool Vives heeft een DroneLab expertisecentrum gespecialiseerd in drone-operaties. Om bijkomende ontwikkelingen kansen te geven is er nood aan samenwerking en coördinatie. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen zal die rol op zich nemen.Het project Drone Port West-Vlaanderen kost 2 miljoen euro. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd er 800.000 euro subsidie toegekend. Vlaanderen legt daar vandaag vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen 600.000 euro bij. Andere partners zijn de provincie, POM West-Vlaanderen, VITO, Flanders Make, de Blauwe Cluster en Vives.De investeringen in de drie hubs Koksijde, Oostende en Zeebrugge hebben als doel heel wat data te verwerken en tot nieuwe dronetoepassingen te komen. West-Vlaams gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune: "Met het provinciaal plan voor een Drone Port West-Vlaanderen kan de West-Vlaamse kust uitgroeien tot een absolute topregio op Europees niveau in drone-technologie." Zo zullen er in het kader van onderzoek en ontwikkeling twee drones worden aangekocht om testvluchten uit te voeren waarbij nieuwe mogelijkheden zoals de monitoring van droogtestress bij gewassen of de accurate inspectie van kusterosie onderzocht kunnen worden. Om de drones te testen op luchtwaardigheid komen er indoor en outdoor vliegkooien op de site van de luchthaven in Koksijde. Er komt ook een testparcours voor rijdende drones. Als de proeven goed verlopen, kunnen de vliegende drones in de drie vliegzones worden getest. Ook op de site van de luchthaven van Oostende komt er een vliegkooi om varende en rijdende drones uit te testen in het havengebied met aandacht voor de maritieme sector.Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: "De drone-technologie is in volle ontwikkeling. West-Vlaanderen heeft in Koksijde, Oostende en Zeebrugge al heel wat expertise. Drones kunnen worden gebruikt om windmolens op zee te monitoren, voor fotografie en geometrie, om illegale lozingen op zee te traceren, voor precisielandbouw, voor veiligheidsopdrachten,... Maar de technologie staat niet stil en er is nog meer onderzoek en ontwikkeling nodig om tot een heuse Drone Port West-Vlaanderen te komen. Omdat innovatie een van de speerpunten is van Vlaanderen kennen we voor dit project 600.000 euro steun toe."Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein juicht deze investering toe. "De potentiële toepassingen voor drones zijn eindeloos. Dankzij de investering van de Vlaamse overheid en de andere partners zal structurele samenwerking tussen de drie hubs in West-Vlaanderen mogelijk zijn. Dat zal het onderzoek ten goede komen en zo blijven we voortrekker in deze innovatieve sector." In Oostende zal er geïnvesteerd worden in de infrastructuur op de site van de luchthaven. Er komt ook een vliegkooi voor het testen van kleine multirotordrones. Varende en rijdende drones kunnen uitgetest worden in het havengebied van de stad.