Voor het zingevingsevenement Duynewake zullen ruim 500 flessen en 500 schoenen uitgezet worden bij de vloedlijn tussen strandpost 3 en 4. Alle Bredense basisscholen werken mee aan dit project waarbij de kinderen een fles maken met een boodschap. In deze boodschap drukt ieder kind zijn verwondering uit en wenst het daarbij ook toe aan de vinder van de fles. Tijdens het evenement...