De brand woedde bijzonder hevig. In het verwoeste gebouw zijn vier éénmansappartem...