Er was heel wat belangstelling toen het schip de Aalscholver de Nieuwpoortse haven binnenkwam. Op de Dag van de Garnaal kan het publiek zelfs het koken aan bo...