Zilveren bibliotheek in Torhout wil nog dit jaar vernieuwde leeszaal

Johan Sabbe

De Torhoutse stedelijke bibliotheek bestaat een kwarteeuw en dat wordt een jaar lang gevierd. Komende zaterdag 5 mei bijvoorbeeld komt Lady Angelina in de voormiddag langs, de stadsboerin die de kinderen boeiende verhalen zal vertellen en leuke liedjes voor hen zingt. Maar wellicht het belangrijkste is dat de zilveren bib tegen het eind van dit jubileumjaar een vernieuwde leeszaal gerealiseerd wil hebben. De huidige ruimte heeft haar beste tijd gehad en is dringend aan een grondige restyling toe.

Om het eerst nog even over Lady Angelina te hebben: zij brengt zaterdag in de bib van 10 tot 12 uur haar voorstelling over pesten, diversiteit en vooral ook dieren en planten. Het wordt op de eerste plaats een muzikale vertoning met verrassende groenteliedjes en muziek op zotte instrumenten. In de pauze kunnen er groente- en fruithapjes geproefd worden. De toegang is gratis en alle kinderen zijn meer dan welkom.

Eind 1992 de eerste bezoekers

“Toen destijds de bibliotheken van ‘t Centrum, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds tot één stadsbibliotheek dienden samen te smelten, was er geen geschikt gebouw voor die eengemaakte bib voorhanden”, gaat bibliothecaris Greta Naert in de tijd terug. “En dus werd er geopteerd voor een nieuwbouw in het centrum van de stad. De keuze viel op de rustige en groene omgeving van het domein Ravenhof. Luc Dedeyne werd als architect aangesteld en in april 1991 had de eerstesteenlegging plaats. In het najaar van 1992 was er nog een stevige eindspurt nodig om het gebouw tijdig klaar te krijgen. Maar het lukte: half december werden de 23.000 boeken overgebracht en op 23 december 1992 gingen de deuren voor het lezerspubliek open. Pas op 12 oktober 1993 had de officiële opening van de bibliotheek plaats.”

“De voorbije kwarteeuw groeide de collectie van 23.000 stuks tot 85.000” – Greta Naert (bibliotecaris)

Sneller dan verwacht, bleek het bibgebouw te klein te zijn voor de almaar groeiende collectie van boeken en het audiovisuele aanbod. En dus werden er plannen gesmeed voor een uitbreiding. Daar drong de Vlaamse inspectie na een bezoek op aan. “Het uitbreidingsontwerp was van de hand van architect Rik Verlinde”, vervolgt Greta. “Hij bedacht een laagbouw van 600 m², vooral bestaande uit glas en beton en gedeeltelijk verzonken in de grond. Die aanbouw werd via een brede gang met de achterzijde van het oorspronkelijke bibgebouw verbonden. De constructie is voldoende sterk gemaakt om eventueel een verdieping te dragen mocht dat in de toekomst nodig zijn. De bouwwerkzaamheden gingen van start in maart 2004 en schoten goed op. De nieuwe, overzichtelijke ruimte werd officieel in gebruik genomen in februari 2005.”

Kopje koffie in de leeszaal

Intussen is het oudste deel van de bib na ruim vijfentwintig jaar wat démodé geworden, wat vooral in de leeszaal te merken valt. “Bijgevolg plannen we nog dit jaar een make-over van de leeszaal”, zegt schepen van Bibliotheek Lieselotte Denolf. “De herinrichting met frissere kleuren en nieuw meubilair zou tegen het eind van het jaar klaar moeten zijn. We zullen de zaal, die zich bij het binnenkomen direct rechts bevindt, eigentijdser maken met onder andere de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken. Even werd er geopperd om er ook een praathoek in te voorzien, maar we willen op de eerste plaats dat er in alle rust gelezen kan worden: boeken, kranten, enzovoort. Wie dat wenst, kan er tevens het internet op. Later zullen we op een aantal plaatsen in de bibliotheek hoekjes proberen te voorzien waar mensen wél wat kunnen bijpraten. Want onderschat de waarde van de bib als ontmoetingsplaats zeker niet. De stadsbibliotheek is zoveel meer dan een gebouw waar je boeken kunt lenen.”

De officiële opening van de stadsbibliotheek op dinsdag 12 oktober 1993 met links de toenmalige schepen van Cultuur Paul Vanthournout en - met vlag - burgemeester Norbert De Cuyper.
De officiële opening van de stadsbibliotheek op dinsdag 12 oktober 1993 met links de toenmalige schepen van Cultuur Paul Vanthournout en – met vlag – burgemeester Norbert De Cuyper.© Johan Sabbe

De cijfers die de bib na vijfentwintig jaar kan voorleggen, zijn spectaculair. “Het eerste jaar kwamen er in de nieuwbouw in de Ravenhofstraat 2.860 leden langs”, duikt Greta Naert de archieven in. “Vorig jaar waren dat er 4.600. En dan moet je weten dat de mensen in 1993 maar maximum vijf boeken in één keer konden lenen en dat ze er nu tien ineens mogen meenemen, waardoor ze minder vaak langs hoeven te komen. Om de sterke stijging van het aantal gebruikers te illustreren: in het startjaar werden er 77.000 boeken uitgeleend en vorig jaar bijna 170.000. In de voorbije kwarteeuw groeide de collectie van 23.000 stuks bij het begin tot liefst 85.000 momenteel.”

Digitale dienstverlening

“We zijn er best wel trots op dat intussen bijna 75% van onze gebruikers een beroep doen op de digitale dienstverlening”, vult voorzitter van de beheerraad Frank De Wilde aan. “De digitale revolutie is zeker niet aan ons voorbijgegaan. Met dat percentage scoren we heel hoog, het hoogst van de hele provincie zelfs. Dat is een pluim op de hoed van onze bibliotheekmedewerkers, die tijd noch moeite spaarden om zelf de digitale uitdagingen onder de knie te krijgen en ze daarna aan de bezoekers door te geven. Als we ons oor bij de gebruikers te luisteren leggen, komt er iets steevast in de beoordelingen terug: de grote service naar de mensen toe. Niets is het personeel te veel. Wie uitleg wil, krijgt die met de glimlach.”

Voorbereiding op eenmaking

“We hebben al heel wat wijzigingen qua aanpak meegemaakt en zijn nog lang niet aan het eindpunt wat dat betreft”, zegt Greta Naert. “Dit jaar ligt de focus op ons zilveren jubileum en de herinrichting van de leeszaal, maar ook op de voorbereiding van de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheek Systeem of kortweg EBS. Na de succesvolle samenwerkingsprojecten van de Vlaamse overheid met de provincies wordt het EBS beschouwd als de logische volgende stap in de ontwikkeling van de digitale bibliotheek. Het is de bedoeling om de verschillende bibliotheeksystemen te vervangen door één modern, gemeenschappelijk systeem en op die manier de samenwerking tussen de bestaande bibliotheken te versterken. Dat zou een nóg betere dienstverlening voor de lezers moeten inhouden en dankzij de schaalvoordelen de efficiëntie beduidend vergroten. Maar voor wie in de bib werkt, wordt het alweer aanpassen.”

Als bibliotheek mag je in geen geval de jeugd vergeten“, besluit schepen Denolf. “En dus zijn er nauwe contacten met de scholen en zelfs met de kinderopvanginitiatieven voor de allerkleinsten tot 2,5 jaar. Want wie op jonge leeftijd met boeken te maken krijgt, wordt later een vlottere bibbezoeker. Jong geleerd, is oud gedaan.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.