Toneelkring De Drye Sweerden uit Varsenare bestaat 45 jaar

Redactie KW

Toneelkring De Drye Sweerden bestaat 45 jaar. Ontsproten uit de KWB werd in 1976 door de groep een eerste toneelopvoering gebracht. “Door corona kunnen wij in ons feestjaar helaas geen voorstelling brengen, maar volgend jaar pikken wij de draad weer op”, zegt secrataris Heidi Peene.

“Voor het concept moeten we terug naar het kerstfeest van KWB-KAV Varsenare op 28 december 1974. De KWB nodigde voordien af en toe een groepje uit om iets voor het voetlicht te brengen als goede ontspanning voor de medemens. Omdat dit nogal duur uitviel en onder het motto ‘wat wij zelf doen, zullen we allicht minstens even goed doen’ stelde de toenmalige voorzitter, wijlen Max Salomons voor om een eigen toneelgroepje op te richten. Het werd een zeer korte dracht, want amper zeven maanden later, in juli 1975, werd een weliswaar flinke boreling boven de doopvont gehouden”, weet Roger Clarysse nog. “De kerngroep van zeven plukte uit het wapenschild van de gemeente Varsenare de naam ‘De Drye Sweerden’. De nieuwe toneelgroep bewees reeds in januari 1976 zijn productiviteit met de opvoering van een éénakter met de wel erg toepasselijke titel ‘Help, ik leef!’ van John Tolly en in de regie van Max Salomons zelf.”

Producties

Wie nu een kijkje neemt op de website van De Drye Sweerden krijgt via de affiches een overzicht van alle gebrachte producties. Toch zijn er een aantal stukken die zijn bijgebleven. “Ikzelf deed reeds mee in ‘De Bemoeial’, het eerste avondvullend toneelstuk van de toneelkring”, zegt Roger Clarysse. “Deze komische thriller was een groot succes. Het stuk werd gespeeld onder regie van Max Salomons, met in de hoofdrollen Michel Baert en Lisette Huybrechts als de bemoeial. Met beperkte middelen qua belichting en decor en met totaal onervaren spelers werd in de zaal Alberta toch een redelijk niveau gehaald. Andere stukken die ons na aan het hart liggen, zijn ‘Het gezin van Paemel’, ‘Dagboek van Anne Frank’, ‘De Roze Ridder’ of de kleinere en zelf geschreven voorstellingen op het jaarlijks festival ‘Trammelant’ in De Haan.”

De Drye Sweerden, anno 1975. (repro Davy Coghe)
De Drye Sweerden, anno 1975. (repro Davy Coghe)© Davy Coghe

De toneelkring beleefde gedurende al die jaren heel wat leuke momenten. “Zo is eens tijdens ‘Het Gezin van Paemel’ het zelf opgetrokken verhoog, met de laatste vijf rijen toeschouwers, onder groot gedonder en geschreew ingestort, gelukkig zonder veel erg”, zegt secretaris Heidi Peene. De Drye Sweerden heeft ook moeilijke tijden meegemaakt. “Zo was er eens een financieel crisismoment, dat via een geldelijke inbreng van alle leden werd opgelost. Daartegenover werd in 2000 de volledige opbrengst van de opvoeringen, ongeveer 850 euro, geschonken aan het Kinderkankerfonds ter gelegenheid van ons zilveren jubileum”, aldus nog Heidi Peene. “Sinds 16 jaar zitten we in de toneelzaal SPC Hof ter Straeten. In de loop der jaren hebben we enkele nieuwe spelers kunnen aantrekken. Wij hopen dat ons publiek ons ook in de toekomst trouw zal blijven. Het zal elk jaar een uitdaging blijven om door vernieuwing en keuze van stuk een nieuw publiek aan te trekken. Daarbij zullen wij, zoals in het verleden, komische stukken blijven afwisselen met stukken met meer inhoud.”

Volgend jaar

Het toneelgezelschap, dat bestaat uit Christian Degryse (voorzitter), Roger Clarysse (ondervoorzitter en decorverantwoordelijke), Lena Baillieu (persverantwoordelijke), Heidi Peene (secretaris) en Lut Sys, brengt jaarlijks een toneelstuk dat zo’n zeven keer wordt opgevoerd, wat maakt dat er meer dan duizend mensen jaarlijks De Drye Sweerden aan de slag zien. “Ons publiek komt ook van buiten de regio, we zijn al lang niet meer uitsluitend op Varsenare gericht.”

“Dit jaar delen we als culturele vereniging ook in de klappen. Het is niet mogelijk om op een veilige manier toneel te spelen. Ook onze huldiging is niet zoals gepland. Het etentje is afgeblazen, maar we zullen de leden en sponsors trakteren met een verwenpakket aan huis. We missen ons trouw publiek, maar we hebben voldoende ambitie om verder te doen en de draad volgend jaar weer op te pikken. Onze regisseur ligt al vast en we hebben al geschikte scriptkeuzes met verschillende spelersbezettingen”, besluit Heidi Peene hoopvol.

(PA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.