Nieuw boek rond kasselrij is must voor liefhebbers van Veurnse geschiedenis

Redactie KW

Voorzitter Johan Vanmarcke van de Ghesellen van de Kastelnij Veurne en derde schepen van Veurne Nathalie Delva leidden donderdag de voorstelling van het kersverse boek van Dr. Paul Vandewalle in.

Het boek gaat dan ook over de Kasselrij van Veurne en is een lijvig, goed gedocumenteerd en wetenschappelijk onderbouwd verzamelwerk van 581 pagina’s met als titel De kasselrij Veurne in beeld, getal en tekst’.

De Ghesellen van de Kastelnij is een vereniging die haar steentje bijdraagt aan de uitstraling van Veurne op economisch, toeristisch, sociaal-cultureel vlak en die met de stad Veurne mooie samenwerkingsprojecten wil realiseren. Deze boekvoorstelling is een mooi voorbeeld van een project dat de morele en de financiële steun kreeg van de Ghesellen.

Dr. Historicus Vandewalle legt uit dat het zonder moderne hulpmiddelen als het internet onmogelijk zou zijn geweest om dit boek tot stand te brengen. Samen met zijn eigen werk, dat hij samenbracht uit vroegere studies en nog meer diepgaand onderzoek, stelde hij zijn boek samen. Het boek gaat terug tot de middeleeuwen en toont de kasselrij Veurne in oude kaarten. Een kasselrij was een burggraafschap onder het graafschap Vlaanderen, later onderverdeeld in ambachten, die bleven voortbestaan als bestuurlijke en gerechtelijke indeling tot op het einde van het ‘Ancien Régime’. Het boek bevat ook een zelfgemaakte kaart met inkleuring van grassen en akkers, verhaalt de gebeurtenissen van de 16e eeuw, heeft het over de evolutie van het landschap en de rechterlijke en juridische aangelegenheden (‘keuren en costumen’). Ook de begrenzing van de kasselrij komt aan bod. Daarover bestaan wel opmetingen, maar historici en wetenschappers zijn er nog altijd niet uit hoe groot ze exact is. Het hoofdstuk bestuur en bestuursinstellingen bevat ook lijsten van hoogbaljuws en burgemeesters. In het hoofdstuk landbouw en economie worden pachtcontracten per artikel ontrafeld om de verhouding tussen pachters en eigenaars te schetsen. Het kerkelijke leven en de grote abdijen worden onder de loep genomen en de parochies worden één voor één geordend met telkens verscheidene kaartafdrukken. Paul Vandewalle heeft de aanvang van het nieuwe regime (1798) als eindpunt genomen voor zijn studie.

Dit bijzondere boek is een must-have voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Veurne.

(MVDP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.