Mariette treurt om stopzetting van ‘haar’ Jubilate

(foto JM) © Thomas Dubois
Redactie KW

Ook aan mooie liedjes komt een einde. Het zangkoor Jubilate van de Tassche heeft zichzelf ontbonden. Mariette Provoost was decennialang een van de bezielers. “Ik heb meer dan één traantje gelaten.”

Het bestuur van het koor heeft besloten ermee op te houden. De omstandigheden om als kerkkoor te fungeren waren moeilijk geworden. En toen de dirigent omwille van de opstart van een eigen zaak de combinatie met het dirigeren niet meer zag zitten, drong de harde beslissing zich op.

Meer dan vijftig jaar heeft Mariette Provoost het koor Jubilate op de Tassche gedirigeerd. In 2019 werd voor het eerst Sint-Cecilia gevierd zonder Mariette als dirigente. Kurt Bruyneel nam toen haar taak over. “Nu zie ik mijn levenswerk teloorgaan. Veel mooie herinneringen blijven verweesd achter.”

Heilig

Mariette herinnert zich nog haar beginperiode bij het kerkkoor. Het was pastoor Jules Carron zaliger die in de jonge Mariette een goede dirigente en koster in spe zag. “Maar ik had geen muzikale opleiding gehad en de pastoor raadde me aan om muzieklessen te volgen. En wat de pastoor zei, was toen heilig – we zijn in 1963 – en dus ging ik naar de muziekschool, volgde er notenleer en leerde piano spelen bij de zusters der Heilige Kindsheid. Daarbij kwam er nog een opleiding voor solozang, orgel en dirigente.”

Aanvankelijk was pastoor Carron de grote bezieler van het kerkkoor en hij introduceerde het koor in het Latijn.

Na hem kwam pastoor Lemarque, die het koor omdoopte tot ‘Jubilate’, naar het officiële liedboekje van de katholieke koren in Vlaanderen. Mariette kreeg het vertrouwen om het koor volwaardig te leiden en de functie van koster op zich te nemen.

Binnen het koor ontstond de traditie om jaarlijks een reis te organiseren en om Sint-Cecilia te vieren. “We deden als vriendengroep méér dan zingen.”

Guus

Het kerkkoor heeft mooie hoogtepunten gekend. In 1990 zond de toenmalige BRT een eucharistieviering uit vanuit het stemmige kerkje van de Tassche. Uiteraard stond het koor op de eerste rij om de mis op te luisteren. Een evenement waarop de oudere koorleden nog steeds trots zijn. Een ludiek hoogtepunt was dan weer de huwelijksviering van een meisje van de KLJ. “Na de mis zou de KLJ een dansje opvoeren. Ik moest de cassette bedienen, maar drukte het verkeerde nummer in en toen klonk ‘Guus kom naar huus’ door de boxen. We hebben daarmee hartelijk gelachen.” (JM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.