Meeste gediplomeerde gidsen vanaf september ongewenst in Musea Brugge

Koningin Mathilde op bezoek in de Brugse Musea: voortaan zal enkel nog een pool van 60 experten bezoekers mogen rondleiden. De gediplomeerde gidsen voelen zich bekocht.©Davy Coghe Davy Coghe
Koningin Mathilde op bezoek in de Brugse Musea: voortaan zal enkel nog een pool van 60 experten bezoekers mogen rondleiden. De gediplomeerde gidsen voelen zich bekocht.©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

“Op straat worden we weggeveegd door de piraterij van de ‘free guides’ en als zoethoudertje kregen we een badge. En in de Musea Brugge, waar we wel bescherming genieten, zijn we vanaf september niet meer gewenst.” Die verzuchting noteerde het Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) bij enkele stadsgidsen. Musea Brugge willen vanaf september 2021 enkel nog met een eigen gidsenploeg werken.

Volgens oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) hebben cultuurschepen Nico Blontrock en de directie van Musea Brugge deze beslissing genomen zonder overleg met de drie gidsenverenigingen: “Tijdens recente ontmoetingen met de voorzitters van die vereniging werd het besluit enkel meegedeeld.”

Pool

De nieuwe ploeg zal 50 à 60 leden tellen en bestaan uit een pool van gidsen van de drie verenigingen, aangevuld met specialisten, kunsthistorici en ateliermedewerkers. Sommige gediplomeerde gidsen voelen dit als een dolksteek in de rug. “Het getuigt van weinig diplomatie dat deze beslissing over de hoofden van iedereen heen werd genomen”, laakt Stefaan Sintobin.

“Maar nog erger is de argumentatie die wordt aangehaald: kwaliteitsverbetering, grotere flexibiliteit, specialisatie en meer creatieve verwerking en interactiviteit. Dit is een kaakslag voor de vele honderden gediplomeerde gidsen die een opleiding van een goeie drie jaar achter de rug hebben en zich continu bijscholen. Uit de brief die door de drie verenigingen werd rondgestuurd naar hun gediplomeerde gidsen blijkt dat het bij de stad vooral gaat om de inkomsten te verhogen en dus te besparen op de vergoedingen die men betaalt aan de gidsenvereniging.”

Geen inspraak

Michel Goeman, voorzitter van de West-Vlaamse Gidsenkring, bevestigt de kritiek van de politicus: “Musea Brugge hadden Diederick Naeyaert (Gidsenbond), Jeroen Vantorre (Swan) en mezelf uitgenodigd voor overleg, met als bedoeling de kwaliteit van het gidsen in de Musea te verbeteren. Van overleg was geen sprake, we moesten elk apart aanhoren dat Musea Brugge met een eigen ploeg wil starten. Er werd ons enkel beloofd dat we nog een uitnodiging zouden krijgen om te praten hoe dit best in de praktijk gerealiseerd wordt.”

“Die manier van werken vonden wij absoluut niet fijn, tot nu toe was er geen sprake van constructief overleg. We kijken dan ook reikhalzend uit naar een nieuwe uitnodiging. Uiteraard streven ook onze drie verenigingen naar kwaliteitsverbetering. Onze gidsen bijscholen voor rondleidingen in de musea juichen we toe. Dat gebeurt trouwens al bij grote tentoonstellingen. Laat ons hopen dat een nieuwe overlegronde meer duidelijkheid brengt. Want we weten nu niet of die pool van museumgidsen uitsluitend uit gediplomeerde leden van onze verenigingen zal bestaan.”

Zwakke punten

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) is er nog niks beslist: “Het gaat om een interne nota van Musea Brugge over de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. We stellen vast dat we goed zijn, maar dat het nog beter kan. De zwakke punten moeten aangepakt worden. Er komen te weinig schoolgroepen, bezoekers wensen interactieve rondleidingen.”

“Daarom is het plan gerijpt om te werken met een pool van 50 à 60 mensen die zich specialiseren in het gidsen binnen de Musea Brugge. We willen hiervoor onder meer een beroep doen op de gidsenverenigingen. Andere musea in binnen- en buitenland werken op eenzelfde manier. Het is geenszins de bedoeling om de gidsenverenigingen buitenspel te zetten, er komt nog overleg, vooraleer dit dossier gefinaliseerd wordt. De plannen moeten nog het college en de gemeenteraad passeren. Alleen jammer dat een gids in deze vroegtijdige fase oppositiepartij het Vlaams Belang contacteerde….”

De houding van Musea Brugge stoort ook Martine Bruggeman (N-VA). Zij wil cultuurschepen Nico Blontrock eind deze maand over dit dossier interpelleren tijdens de gemeenteraad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.