Kunstencentrum KAAP in rode cijfers, vier mensen op straat

Het Brugs-Oostendse kunstencentrum KAAP moet vier van de 17 werknemers ontslaan. Daarnaast krijgen twee anderen slechts een halftijds contract na hun vooropzeg. Aanleiding is een ernstig financieel tekort bij het kunstencentrum. Zakelijk directeur Veerle Mans kreeg haar ontslagbrief, artistiek leider Hendrik Tratsaert mag zich enkel nog concentreren op het literaire en beeldend programma.

Veerle Mans (zakelijk directeur) en Hendrik Tratsaert (artistiek leider) in heuglijker tijden, in november 2016, toen de fusie van De Werf en Vrijstaat O. van deur tot deur gepost werd. © (Foto F. Proot)

Bij het kunstencentrum KAAP, dat in 2017 werd door de fusie van De Werf en het Oostendse Vrijstaat O., heerst er grote verslagenheid omwille van nakende ontslagen. KAAP kampt naar verluidt met een financieel tekort van liefst 160.000 euro. Vooral de Brugse werkplekken worden getroffen: daar gebeuren vijf van de zes afdankingen. Daar zijn medewerkers bij met 28 dienstjaren. Die krijgen op enkele jaren van hun pensioen twee jaar vooropzeg, met de vraag om nadien deeltijds te werken.

Zakelijk directeur Veerle Mans (39) is één van de mensen die moeten opstappen. “Er kwamen het eerste jaar na de fusie minder inkomsten binnen dan verwacht”, vertelt ze. “De aanmaak van een nieuwe website was duurder dan gepland. Uiteraard zorgde de fusie van twee teams en besturen, elk met een andere cultuur, voor groeipijnen. Het concept van twee directeurs een zakelijk en een artistiek werkte niet zoals het hoorde. Een verschillende visie lag daar aan de basis van. Ik was bereid een stapje opzij te zetten, zodat iemand met een frisse blik de gepaste financiële en organische structuur kon ontwikkelen. Maar de raad van bestuur koos voor een meer drastische oplossing: meer ontslagen. Ik had liever tijdelijk wat in het artistiek budget geknipt, zodat het team niet zo radicaal ingekrompen wordt. De raad van bestuur wil uitsluitend via inkrimping van het personeel in 2019 al het tekort wegwerken.”

Minder publiek

Vlaams parlementslid Bart Caron, de voorzitter van KAAP, bevestigt de geruchten over de slechte financiële papieren van het kunstencentrum. “Een jaar na de fusie zit KAAP met een ernstig financieel tekort”, bekent hij. “De reden? De opstart heeft ons meer gekost dan aanvankelijk begroot én we hebben de eerste zes maanden minder publiek over de vloer gekregen dan we gehoopt hadden. Dat financieel tekort komt overeen met de loonkost van vier mensen. We zien ons verplicht om in te krimpen, want anders is het voortbestaan van ons kunstencentrum bedreigd.”

Bart Caron, de voorzitter van kunstencentrum Kaap.
Bart Caron, de voorzitter van kunstencentrum Kaap.© (Foto JVGK)

“Bij de fusie hebben we er vorig jaar voor geopteerd om niemand van de twee vroegere teams te ontslaan”, vervolgt de voorzitter. “Maar na een jaar ontdekten wij dat de kosten van het werken op drie locaties De Groenplaats en De Werf in Brugge, Vrijstaat O. in Oostende de financiële voordelen van de fusie ongedaan maken. Je moet op drie plekken personeel voorzien, dat vergt meer mankracht dan aanvankelijk gedacht werd. We moeten zelfs tijdelijk personeel inhuren. Bovendien ervoeren wij dat het organogram van ons personeel met twee directeurs Veerle Mans en Hendrik Tratsaert niet optimaal werkt.”

Nieuwe directeur

Om uit de schulden te geraken wordt er een nieuw organogram opgesteld, met één algemeen directeur. “We moeten dus jammer genoeg, noodgedwongen, afscheid nemen van drie of vier mensen”, aldus nog Bart Caron. “Twee anderen, die een lange opzegtermijn van twee jaar hebben, zullen nadien slechts een halftijdse functie aangeboden krijgen. Die maatregel is nodig om KAAP voldoende financiële ademruimte te geven, want anders hebben we voor de jaren 2019 en 2020 onvoldoende centen om een kwaliteitsvolle artistieke werking te realiseren.”

“Zonder afdankingen is het voortbestaan van KAAP bedreigd”

“In tegenstelling tot de geruchten, die momenteel de ronde doen, wordt geenszins het volledig Brugs of het Oostends team collectief ontslagen“, stelt Bart Caron. “Uit elke locatie moeten mensen verdwijnen. Pas over twee weken, als onze raad van bestuur samenkomt, zal duidelijk zijn hoeveel mensen drie of vier weg moeten. Hoe dan ook vertrekt Veerle Mans, onze zakelijk directeur. Artistiek leider Hendrik Tratsaert zal nog vier vijfden voor KAAP werken en zich concentreren op het literair luik en de beeldende kunsten.”

Twee vacatures

Om KAAP uit het financieel slop te halen, schrijft de raad van bestuur twee vacatures uit: een voor een nieuwe algemeen directeur en één voor een financieel expert. “We zoeken mensen van buitenaf, die met een schone lei KAAP kunnen redden. Zij zullen een voorzichtiger financieel beleid uitstippelen. Waarmee ik geenszins zeg dat de vorige directie gefaald heeft. Ik werp geen steen naar wie dan ook. Maar er is nood aan actie om ons kunstencentrum weer gezond te maken.”

“Ons publiek zal niks merken van die operatie. De drie werkplekken blijven bestaan: De Groenplaats als residentie voor jong talent, De Werf voor de jazz en Vrijstaat O. vooral voor literatuur en jazz”, benadrukt de voorzitter van het kunstencentrum. “Er wordt niks geschrapt binnen de al aangekondigde programmering. Ook festivals als Jazz Brugge en Unsettled in Oostende vinden plaats zoals aangekondigd. Misschien ietsje beperkter dan aanvankelijk voorzien.”

“Het spreekt voor zich dat de raad van bestuur alle wettelijke regels inzake vooropzeg van onze medewerkers zal respecteren. Precies daarom zullen we wat voorzichtiger programmeren en de uitkoopsommen van ensembles strak opvolgen. Maar we schrappen niet in de grote sleutelmomenten. KAAP moet reculerpour mieux sauter, om het in mooi Vlaams te verwoorden. Ook het jazzlabel van De Werf blijft bestaan.”

“We zoeken naar nieuwe inkomsten. Op het vlak van het werven van sponsors kan er nog heel wat vooruitgang geboekt worden. dat wordt een van de taken van onze nieuwe financieel expert”, besluit Bart Caron.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.