Kunstencentrum Buda enige Belgische partner in succesvol Europees participatieproject

‘Be SpectACTive!’, een grootschalig project van 19 kunsthuizen, festivals en onderzoekscentra verspreid over Europa, krijgt steun van de Europese Unie. Het Kortrijkse kunstencentrum Buda is de enige Belgische partner in het cultuurproject. “Dit netwerk laat ons toe om nieuwe bruggen te slaan tussen internationale artiesten en een lokaal publiek”, bejubelt Kristof Jonckheere ‘Be SpectACTive!’.

© GF

De Europese Unie heeft van de 99 grootschalige culturele samenwerkingsprojecten die eind 2017 bij Creative Europe ingediend werden, 17 projecten goedgekeurd. Een ervan is ‘Be SpectACTive!’, een internationaal netwerk waarin men op zoek gaat naar manieren om de stem van de toeschouwers harder te laten klinken in artistieke processen en zo nieuwe vormen van (publieks)participatie te ontwikkelen. Het Europese netwerk is uitgebreid van 12 tot 19 partners uit 15 landen: van Zweden over Spanje tot Portugal, van Ierland over Oostenrijk, Tsjechië en Servië tot Roemenië. Samen willen zij de volgende 4 jaar lokale netwerken van ‘actieve toeschouwers’ ondersteunen en uitdagen.

Kristof Jonckheere, directeur van Buda, werd al in juni 2017 op een congres in het Roemeense Sibiu gepolst om in het project te stappen. “Ze waren op zoek naar een Belgische partner en hadden gehoord dat wij het publiek regelmatig op een andere manier inzet dan louter als toeschouwer”, legt hij uit. “Onze ‘compañeros’ bijvoorbeeld volgen het creatieproces van de vele kunstenaars die hier jaarlijks een aantal weken komen werken aan nieuwe theater- of dansvoorstellingen en geven feedback na informele toonmomentjes. Ze zijn als het ware een ‘instrument’ dat de theatermaker of choreograaf kan gebruiken om nog lang voor de première te zien hoe een publiek hun werk ervaart.”

Instroom van kunstenaars

“Vanzelfsprekend leiden deze trajecten tot nieuwe producties. Jaarlijks komen een aantal artiesten in onze repetitiestudio’s werken aan voorstellingen die op voorzet van actieve toeschouwers gemaakt worden en vervolgens in diverse landen gepresenteerd“, pikt Famke Struyve, publiekswerker van Buda in. “De ervaringen van alle partners én toeschouwers binnen ‘Be SpectACTive’ worden nauw opgevolgd door een viertal onderzoekscentra, die vervolgens hun bevindingen delen in publicaties en op congressen. En er komt een ‘Internationale Dag van de Toeschouwer’, waarop lokale groepen actieve toeschouwers uit diverse landen zich via facebook samen buigen over actuele vraagstukken binnen (het kijken naar) theater en dans.”

“De goedkeuring van dit project betekent niet alleen een financiële ondersteuning, het zorgt ook voor een verdere uitbouw van ons internationaal netwerk, het leert ons nieuwe innovatieve organisaties kennen én het biedt ons een goed kader om onze experimenten rond participatie op te zetten. Tegelijk genereert het een instroom van kunstenaars die voor het eerst in Kortrijk komen werken”, besluit Agnes Quackels, artistiek leider van Buda.

In 2017 werkten in de BUDA-studio’s 64 nationale en internationale theater- en dansgezelschappen aan nieuwe creaties, die vervolgens 390 keer werden gepresenteerd op 135 verschillende speelplekken binnen en buiten Europa. Het maakt kunstencentrum Buda tot een van de grootste werkplaatsen voor theater en hedendaagse dans van ons land.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.