https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Stad Brugge schenkt vier beelden terug aan kasteeldomein Rooigem

De beeldengroep keert na honderd jaar terug naar het kasteel. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

Vier kleine beeldjes die jarenlang op de binnenkoer van het Gruuthusemuseum stonden opgesteld, keren terug naar de tuin van kasteel Rooigem in Sint-Kruis. Ze worden er na bijna honderd jaar herenigd met het standbeeld dat missionaris Ferdinand Verbiest voorstelt.

“Het was de Brugse bisschop Caïmo die in 1772 bij beeldhouwer Pieter Pepers een beeldengroep bestelde voor zijn kasteeltuin op het domein Rooigem”, verduidelijkt Anne van Oosterwijk, directeur Collectie van Musea Brugge. “Een centraal beeld stelt Ferdinand Verbiest voor, een missionaris die honderd jaar eerder in China naam maakte als wetenschapper en er promoveerde tot keizerlijk vertrouwenspersoon. Om die reden werd zijn standbeeld omringd door de vier Chinees ogende figuurtjes, de verpersoonlijking van respectievelijk bouwkunst, schilderkunst, muziek en astronomie.”

In 1923 schonk de toenmalige eigenaar van het Rooigemkasteel de beeldjes aan het Oudheidkundig Genootschap dat in die dagen het Gruuthusepaleis als museum beheerde. Sinds Gruuthuse in 1955 stadsmuseum werd, zijn de uit vulkanisch gesteente gekapte beeldjes eigendom van de stad.

“Al die jaren stonden de allegorische figuren wat verweesd op het binnenplein van Gruuthuse, op de plaats waar een paar jaar geleden het nieuwe paviljoen werd opgetrokken”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock. “De beelden verhuisden naar een depot in de stapelhuizen bij de Dampoort.”

Opwaardering kasteel

“Sinds wij inmiddels twintig jaar geleden dit domein verwierven, zijn wij in de weer met het opnieuw opwaarderen van het lange tijd verwaarloosde kasteel en het bijhorende park”, benadrukken Martin Lagauw en Ellen Vandewalle, de huidige eigenaars van kasteel Rooigem. “We zijn dan ook bijzonder opgetogen met deze hereniging van een beeldengroep die altijd voor deze tuin bedoeld was.”

“Wij gingen graag in op het voorstel, temeer omdat het de bedoeling is, op termijn het kasteelpark af en toe open te stellen voor het publiek”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Het weer samen brengen van het standbeeld van Ferdinand Verbiest en ‘zijn’ kleine beeldengroep is een keuze die mooie perspectieven biedt.”

“Naast de activiteiten die wij vandaag al aanbieden op ons domein, zoals een pluktuin tot een kunstenaarsatelier in de paardenstallen, zullen in de toekomst ook geleide bezoeken aan de kasteeltuin ons hele domein ontsluiten”, besluit een tevreden ‘kasteelvrouwe’ Ellen Vandewalle.

(PM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.