Kortrijkse kunstorganisaties dienen erkenningsdossier in: “Kunst maakt Kortrijk sexyer”

Klaartje Mertens, Lise Van Tendeloo, Nele Roels, Kristof Jonckheere, Stijn Debaillie, Tom Vangheluwe, Luc Vandierendonck, Alexander Ververken, Axel Ronse, Benoit Geers, Pieter Deknudt, Mattys Vanackere. © JVGK
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Negen Kortrijkse kunstorganisaties dienden een erkenningsdossier in bij de Vlaamse overheid in het kader van het nieuw Kunstendecreet 2023. Daarin vragen de organisaties samen 5,7 miljoen euro aan, waarvan de huidige subsidie bijna 4 miljoen euro bedraagt. Om dit kracht bij te zetten, werd de Landschapstekening Kunsten gemaakt.

De negen organisaties die een dossier indienden bij Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zijn Designregio Kortrijk, de Figuranten, Kunstencentrum Buda, Next Kunstenfestival, Reveil, Theater Antigone, de Unie de Zorgelozen, Wilde Westen en Wit.h. In 2023 start een nieuwe beleidsperiode en Jambon beslist de komende maanden op basis van de neergelegde plannen hoeveel subsidies ze krijgen. Naar aanleiding van die dossierronde werd de Landschapstekening Kunsten voor Kortrijk en de grote regio opnieuw gemaakt. Ruim 50 mensen uit het brede culturele veld werkten daaraan mee.

Gedeelde prioriteiten

“We hebben ons daarbij volgende vragen gesteld: Wat is er? Waar staan we? Wat is goed? Waar is er nog werk aan? Wat zijn de pijnpunten en waar willen we naartoe?” duidt Nele Roels, directeur van Theater Antigone, namens KKO, Kortrijk Kunstenoverleg. “Op basis van feiten en cijfers werkten we aan gedeelde prioriteiten en engagementen. Elke organisatie mag een eigen dossier indienen. De Landschapstekening Kunsten is een bundeling van al die dossiers.”

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) staat volledig achter het dossier. “Het belang van deze organisaties voor de stad en de regio is niet te onderschatten. Een sterk professioneel kunstenveld versterkt ook ons dossier richting Kortrijk 2030 als Culturele Hoofdstad van Europa. Als ze collectief meer middelen willen binnenhalen via het Kunstendecreet zet dat een vliegwiel op onze kandidatuur en ook op onze stad: kunsten doen de aantrekkingskracht van Kortrijk stijgen.”

Kunst en creativiteit als hefboom

De nieuwe Kortrijkse Landschapstekening Kunsten bevestigt de sterkte, kwaliteit en diversiteit van het kunstenveld en -aanbod in Kortrijk en de regio. “Kortrijk blijft een regio van makers. Creatie en ontwikkeling zijn ingebed in de werking van verschillende organisaties. De Kortrijkse organisaties scoren sterk op vlak van participatie waarbij artistieke processen vertrekken vanuit de deelnemers”, aldus Kristof Jonckheere, directeur van Kunstencentrum Buda.

“Een van de grote sterktes van Kortrijk is het imago van Urban Village. Dat maakt het aantrekkelijk voor kunstenaars. Ook de stad heeft ondervonden dat je door kunsten te promoten je stad aantrekkelijker maakt.” De organisaties formuleren samen enkele prioriteiten om aan te werken. “We moeten onder meer naar buiten komen en gebruik maken van de publieke ruimte als plek voor ontmoeting en inspiratie; een omslag maken naar een duurzaam, divers, inclusief en meerstemmig kunstenlandschap; werk maken van een deftige vergoeding voor de kunstenaars en uitpakken met de rol van de kunsten in de ontwikkeling van stad en regio”, aldus Nele Roels.

Lijst van prioriteiten

“Kunst en creativiteit worden hierbij ingezet als een hefboom. De Landschapstekening Kunsten biedt de organisaties handvatten om dit concreet te kunnen aanpakken. Deze tekst geeft voeding aan de eigen werking van de organisaties, maar eveneens aan het brede cultuurbeleid van de stad Kortrijk.” De organisaties gaan nu aan de slag met een lijst van prioriteiten. In april 2022 komt het advies van de verschillende kunstcommissies en tegen juli 2022 volgt dan de beslissing.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.