Eden Kunstenfestival start op 23 februari: “Bijbelverhalen voor breed publiek”

Het Eden Magazine omvat een heel breed spectrum van het culturele veld. (foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Redactie KW

Op woensdag 23 februari gaat het Eden Kunstenfestival van start. Op die dag zal ook het Eden Magazine te verkrijgen zijn. In dat tijdschrift vertelt een tiental auteurs over hun eigen persoonlijke visie op de scheppingsverhalen uit Genesis. “Ons doel is om de Edenthematiek vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te benaderen”, klinkt het bij de werkgroep van Cultuur@Kerk-in-Roeselare.

De ouverture van het Eden Kunstenfestival vindt plaats op woensdag 23 februari. In de Sint-Michielskerk in Roeselare zal Siska Viaene de scheppingsverhalen uit Genesis brengen op basis van de vertelling van de Franse auteur Philippe Lechermeier. Daarnaast brengen Bart Naessens, Jan De Winne en Marcel Ponseele live muziek en verzorgen Esse Vanderbruggen en Alexander Vantournhout een dansperformance. Op de Ouverture zal voor het eerst ook het Eden Magazine te verkrijgen zijn. “Mensen werden uitgenodigd om te schrijven over de thematiek en de betekenis van scheppingsverhalen voor hen persoonlijk en voor de dag van vandaag”, vertelt Dries Bekaert (63), coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare. “Er zijn onder andere artikelen over het ecologische aspect, vanuit het perspectief van het onderwijs en over de vluchtelingenproblematiek. Het magazine bestrijkt een heel breed spectrum van het culturele veld: filosofie, wetenschappen, kunst, literatuur, onderwijs, psychologie, sociologie en spiritualiteit zijn erin terug te vinden.”

Ook Katleen Vanbesien (61), theologe en lerares esthetica en godsdienst in het Klein Seminarie, werkte aan het project mee. “Onze werkgroep Cultuur@Kerk-in-Roeselare boog zich over wat er in Vlaanderen tegenwoordig gebeurt op religieus vlak”, vertelt Katleen Vanbesien. “De kerken lopen leeg, toch zijn we ervan overtuigd dat de Bijbelse verhalen nog steeds iets zinvols te vertellen hebben, dat voor iedereen interessant is, of je nu gelovig bent of niet. Precies daarom geef ik ook les over die scheppingsverhalen. Ons doel is dus om die verhalen opnieuw bij een breder publiek te brengen. De beste manier om dat tot stand te brengen is door kunst en literatuur. Het leek ons ook een fijn idee om naast alle andere geplande activiteiten zoals de Eden Tentoonstelling en de muziek-, dans- en filmevenementen ook inhoudelijk meer diepgang te creëren via literatuur.”

Confrontaties zorgen ook vaak voor interessante dialogen

Persoonlijke visie

“Zo zijn we meteen op zoek gegaan naar mensen die willen reflecteren over de rijkdom van de scheppingsverhalen en die bereid zijn om hun eigen persoonlijke visie daarover neer te pennen.”

Katleen Vanbesien zelf schreef ook een artikel voor het Eden Magazine. “Al die opinies zorgen natuurlijk wel eens voor tegenstellingen”, zegt Katleen. “Maar net die confrontaties zorgen ervoor dat interessante dialogen tot stand komen. Zo volg ik eerder de joodse exegese die toch enigzins afwijkt van de klassieke interpretatie. In die klassieke theologie wordt er bijvoorbeeld gefocust op de vrouw die van de verboden vrucht eet. Die daad wordt gezien als de oorzaak van al het kwaad in de wereld en het kwaad wordt dan ook aan de vrouw gelinkt. Ik ga niet akkoord met die interpretatie. Ik zie het paradijs als een plek, waar weliswaar alles voorhanden is, maar waar je tegelijk ook niets meer hebt om naar te verlangen of om naar uit te kijken. Adam en Eva zijn dan precies poppen zonder een eigen wil en het wordt dus al snel saai in het paradijs. Doordat de vrouw het verbod heeft doorbroken, heeft ze ook de vrijheid veroverd, ook al komen er bepaalde ongemakken bij. Het is goed om vanuit een verlangen naar volmaaktheid het paradijsverhaal te zien als een soort droom, zodat je naar die perfectie kan streven. Het echte leven ligt buiten het paradijs en dat echte leven gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Door de vrijheid die we hebben gekregen zijn we wel in staat om positieve zaken op te bouwen.”

Persoonlijke visie

Ook Johan Van der Vloet, theoloog en hoofdredacteur van MagaZijn en van het Eden Magazine leverde een bijdrage aan het tijdschrift. Hij benadert de scheppingsverhalen vanuit een geheel andere invalshoek dan Katleen. Andere auteurs zijn Paul Thoen, Jean-Paul Vermassen, Virginie Platteau, Stijn Demaré, Ilse Derluyn, Carl Snoecx, Christoffel Waelkens, Bart Naessens, Sarah Eechaut, Pieter Van Ammel en Geert Monteyne. Radiomaker en poëet Bart Stouten schreef speciaal voor het Eden Kunstenfestival een gedicht dat in het magazine opgenomen werd. Om het tijdschrift wat luchtiger te maken, zijn er ook heel veel beelden toegevoegd van de Eden Tentoonstelling, die maar liefst 95 kunstwerken uit verschillende disciplines omvat.

Het Eden Magazine wordt uitgegeven via Halewijn en zal voor het eerst te verkrijgen zijn op de Ouverture van het Eden Kunstenfestival op woensdag 23 februari. Daarna zal het tijdschrift ook via De Zondvloed, Standaard Boekhandel en de website van het Eden Kunstenfestival verdeeld worden. Ook op elk evenement van het festival is het Eden Magazine te verkrijgen. (SM)

Info en tickets: www.edenkunstenfestival.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier