Kiosk ontmoet watertoren aan de Klare Gracht

Schepen Kurt Himpe (N-VA) wil een projectvoorstel van kunstenaar Elias Cafmeyer voor de voormalige watertoren van de ‘Verenigde Roters’ aan de Klare Gracht in Izegem verder laten onderzoeken op vlak van erfgoed en cultuurmogelijkheden. “En dat project past misschien in het project ‘Horizon’ van de provincie, die een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen uitbouwt”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe.

Het project van Elias Cafmeyer combineert de watertoren met een kiosk. © GF

Het leidingsysteem vanaf het kanaal Roeselare-Leie werd in 1958 aangelegd door twaalf vlasondernemers uit Izegem, Sint-Eloois-Winkel en Lendelede en bestond uit een netwerk van 8,5 kilometer en een watertoren. Die moesten water aanleveren voor het warmwaterroten, een techniek bij het verwerken van vlas. Eind 2013 werd het systeem buiten werking gesteld. In 2014 werd naar aanleiding van Open Monumentendag een brochure gepubliceerd en een infobord geplaatst aan de watertoren.

“Ik liet twee jaar geleden, naar aanleiding van de droogteperiodes, onderzoeken of het mogelijk was om het voormalige waterleidingnet en de watertoren van de Verenigde Roters opnieuw te activeren in periodes van watertekort. Het leidingnetwerk is echter op te veel plaatsen onbruikbaar geworden en de geïnteresseerde landbouwbedrijven liggen te ver van het leidingsysteem”, aldus Kurt Himpe.

Projectvoorstel Elias Cafmeyer

Kunstenaar Elias Cafmeyer speelt al langer met het idee om een installatie te maken rond een watertoren en dat concept past als gegoten op de Izegemse watertoren. “Mijn projectvoorstel brengt twee elementen uit de openbare ruimte samen, een kiosk en een watertoren“, zegt Elias Cafmeyer.

“Hoewel hun structuur gelijkenissen vertoont in de vorm, worden ze door hun functie anders geïnterpreteerd. Het fenomeen van tegenstellingen in urbanisatie kan hier samengebracht worden en zo in de verf gezet worden dat het humoristisch wordt.”

“Het verhaal kan groeien dat de kiosk er eerder stond en dat op een bepaald ogenblik een watertoren erboven gebouwd werd. De installatie zou dan een permanente sculpturale ingreep worden, bijvoorbeeld met de kiosk voor kunstprojecten en ook gebruik maken van de watertoren zelf.”

Combinatie erfgoed-cultuur

“De voormalige watertoren is een stille erfgoedgetuige en het zou jammer zijn als dit ooit zou verdwijnen”, vervolgt de schepen. “Het projectvoorstel lijkt mij te interessant om niet verder te onderzoeken en zowel op het vlak van erfgoed en cultuur de mogelijkheden te bekijken.”

“De eigenaar moet dan uiteraard betrokken worden en ook de provincie kan aangesproken worden. Met het project ‘Horizon 2025’ bouwt de provincie een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen uit over de hele provincie en deze watertoren past perfect in dit plan.” (IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.