KAAP Brugge-Oostende rijft 1,8 miljoen euro Vlaamse subsidies binnen

Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP, is een tevreden man. © Aster Vandermeeren
Stefan Vankerkhoven

De Vlaamse Regering kent, op voorstel van minister van Cultuur Jan Jambon, aan het Brugs-Oostendse kunstencentrum KAAP voor de komende beleidsperiode binnen het kunstendecreet ruim 1,8 miljoen euro toe te kennen. Hiermee is niet alleen werking van het kunstencentrum voor de komende jaren verzekerd, maar wordt het met de stijging van de financiële middelen ook beloond voor het traject en de werking van de voorbije jaren.

In 2017 ontstond KAAP als een ambitieus project. Twee kleinere kunstencentra bundelden de krachten om een werking uit te bouwen in Oostende en Brugge.

“De voorbije jaren verscherpten we ons profiel en bouwden we een door kunstenaars gedreven, maar naar het publiek gerichte werking uit”, licht directeur Rolf Quaghebeur toe. “Deze beslissing zorgt niet alleen voor een broodnodige financiële basis om onze werking verder uit te bouwen, het is ook een erkenning van het belang en de kwaliteit van KAAP voor en in het Vlaamse kunstenlandschap.”

DANSAND en AMOK

Met ontdekkings- en belevingsfestivals zoals DANSAND! in Oostende en AMOK in Brugge en een stevig jaarprogramma, zette KAAP zichzelf de voorbije jaren op de Vlaamse en internationale kaart. Maar ook in samenwerkingen met andere culturele partners in projecten als Jazz Brugge, Chambres d’O, Dans in Brugge, Quartiers d’O en het nieuwste Oostendse festival Push The Button speelt KAAP een sleutelrol.

“We ontwikkelen een experimentele maar toch herkenbare en open jaarwerking op onze centrale locatie op de Oostendse zeedijk en het historische centrum van Brugge, waar we lezingen, concerten, performances enz. niet alleen presenteren maar ook produceren”, aldus Rolf Quaghebeur.

Dat het kunstencentrum ondanks de algemene budgettaire krapte toch stand houdt en zelfs groeit vindt de directeur alvast betekenisvol en het geeft de organisatie de nodige slagkracht voor de komende jaren.

Noden

Bart Caron, voorzitter van de raad van bestuur bij KAAP is vooral blij dat de minister gehoor gegeven heeft aan de roep vanuit het veld naar een meer adequate ondersteuning: “Ook al worden niet alle noden ingevuld. Het kunstenveld in Vlaanderen is rijk maar kwetsbaar. De twee coronajaren en de huidige inflatie zorgen zowel inhoudelijk als financieel voor kopzorgen. Zeker in een sector die enorm mens-gedreven is.”

“Dat de regering zaait in plaats van snoeit en hiermee de maatschappelijke noodzaak voor een sterke kunstensector inziet gaat in tegen de lijn die de vorige Vlaamse regeringen aanhielden. We kunnen dus alleen maar blij zijn.”

Evenwicht

Bart Caron vraagt wel dat de lokale overheden hun verantwoordelijkheden opnemen en niet enkel teren op de Vlaamse insteek: “De voorbije jaren zijn heel wat culturele middelen vanuit Vlaanderen en vanuit de provincies naar de steden en gemeenten gevloeid. Er zijn voldoende organisaties die nood hebben aan sterke lokale wortels. Een cultuurveld is niet enkel voldoende geld voorzien, het gaat ook om de juiste evenwichten en de fijnmazigheid waarop elk beleidsniveau de juiste verantwoordelijkheid neem, ook de lokale.”

“We zijn dus zeer dankbaar”, concludeert Bart Caron. “chter het sterke beleidsplan dat nu gehonoreerd werd staat een sterk en dynamisch team, vele vrijwilligers en een krachtige bestuursploeg. Kunst is groepswerk. We willen ook de regering en de beoordelingscommissie danken voor hun enthousiasme voor onze werking. Ook de vele partners in Brugge, Oostende en ver daarbuiten die mee kleur geven aan onze plannen. Maar vooral toch ook de vele kunstenaars die onze werking mogelijk maken en ons enthousiast publiek zonder wie we niet kunnen bestaan. Verbeelding werkt!”

Zomer

Het team van kunstencentrum KAAP heeft dus reden om te vieren, maar nu eerst zomer! Bij KAAP wil dat zeggen: een gratis concertenreeks en dj-sets, Theater Aan Zee huisvesten, Quartiers d’O, Night Shift, Klinkende Kroegen en stilaan vooruit kijken naar het festival AMOK dat start in oktober.

Alle info over het programma van KAAP op www.kaap.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.