In Flanders Fields Museum en Yper Museum terug open vanaf 30 mei?

Schepen Diego Desmadryl met Peter Slosse en Wesley Butstraen. © EF
Redactie KW

Het toeristische leven in Ieper (en ver daarbuiten) is stilgevallen. We vroegen ons af hoe de schepenen die hier rechtstreeks betrokken partij zijn door hun bevoegdheden hier na twee maanden lockdown light op terugkijken. We hielden ook even halt bij hun directeur ‘Toerisme’ om te weten wat dit op het terrein exact betekent. En hoe ziet de toekomst eruit?

Diego Desmadryl, schepen van Economie, KMO, Toerisme en Evenementen, zag al in de eerste week van maart signalen dat er gevolgen zouden zijn voor het toerisme in Ieper. “We merkten dit aan de annuleringen van groepsreservaties van buitenlandse groepen – vooral scholen – bij het In Flanders Fields Museum. In de tweede week van maart stroomden de annuleringen binnen. Na 14 maart werd bijna alles geannuleerd tot eind april. Sindsdien zijn we alle groepsreservaties kwijt tot eind juni en voor Britse scholen zelfs al tot midden juli.” Uiteraard heeft zo’n lockdown light ook effect op het personeelsbestand.

Tijdelijke werkloosheid

“In Ieper vormt de dienst Toerisme één dienst samen met de operationele kant van de musea, het onthaal & toezicht, onderhoud, marketing en boekhouding. Dat gaat in totaal over 38 personen, waarvan een groot deel deeltijds werkt. Momenteel staan 31 van de 38 personen volledig of gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid. De 7 mensen die nog aan het werk zijn, zijn met heel diverse zaken bezig. Dat gaat over opvolging van inkomende mails en telefoons aan toerisme & musea, communicatie via sociale media-kanalen van toerisme & IFFM, opvolging van online verkoop van boeken, alsook de opvolging van nieuwe voorzichtige reservaties.”

Nog wat langer wachten

De dienst Toerisme zit dan ook niet stil, horen we van directeur Peter Slosse. “Voorbereiding en inplannen van promotiecampagnes is nu zeker al bezig. Eens we weten wanneer we terug open mogen gaan is een voorzichtige start van het toerisme zeker aan de orde. De voorbereiding van de heropening van de musea valt daar dus zeker ook onder.”

Financiële impact van de pandemie

“Tijdens een normaal jaar krijgt Ieper 350.000 tot 400.000 toeristen over de vloer”, zegt schepen Desmadryl. “Daarvan komt iets minder dan de helft in de periode januari – juni en iets meer dan de helft in de periode juli – december. De kalmste periode is december – januari – februari. April, mei en juni zijn topmaanden, net als de zomer. 65 procent van onze bezoekers komen uit het buitenland. Ongeveer de helft van de bezoekers komt in groepsverband. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer het dagtoerisme en verblijfstoerisme zullen hernemen. Op bezoek uit het buitenland zal het nog wat langer wachten zijn, maar misschien komen er wel meer bezoekers dan anders uit ons eigen land. De omzet in het toerisme in Ieper is op jaarbasis tussen de 30 en 40 miljoen euro, afhankelijk of het een gewoon of bijzonder jaar is. Het spreekt voor zich dat deze omzet dit jaar véél lager zal liggen, maar voor een raming is het nu nog veel te vroeg.”

Ook voor de logiessector is de coronacrisis een ramp. Directeur Peter Slosse: “Ongeveer 40 procent van de omzet in toerisme wordt besteed aan logies en 30 procent in de restaurants en cafés (reca, red.). Je kunt daar nu evenmin een bedrag op plakken, maar het zal dit jaar véél lager zijn dan normaal. Ik ben niet op de hoogte van de situatie van specifieke logiesverstrekkers of reca-zaken.”

Heropening

Of de musea zich na de heropening opnieuw zullen moeten herorganiseren, willen we ook nog weten. Daarvoor komt schepen van musea Dimitry Soenen tussen. “De voorwaarden voor de musea om te heropenen liggen ongeveer vast. We zijn ons aan het voorbereiden op deze heropening. Onder voorbehoud van formeel akkoord van de Nationale Veiligheidsraad zouden musea mogen heropenen als ze voldoen aan de voorwaarden vanaf 18 mei. Dan zullen vooral musea in grote steden openen of musea die weinig personeelsinzet nodig hebben om terug te kunnen open gaan. Voor het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum mikken we op zaterdag 30 mei, de start van het verlengde weekend van Pinksteren.”

Tijdsblok en circulatieplan

En zal het zijn zoals vroeger in het IFFM en YM? Schepen Soenen: “Nee, er zullen inderdaad maatregelen genomen worden om de regels inzake afstand in de hand te houden. Er zal onder meer gewerkt worden in tijdsblokken van een half uur en het aantal personen dat we per tijdsblok binnen laten zal veel lager liggen dan anders. Reservatie vooraf zal ook mogelijk en minstens sterk aanbevolen zijn voor individuele bezoekers. Groepsbezoek wordt tot nader order nog niet mogelijk. Er komt ook een circulatieplan waarbij de museumbezoeker een verplicht parcours zal moeten volgen, onder meer door middel van pijlen op de grond. We proberen de beleving voor de bezoeker wel zoveel als mogelijk in tact te houden.”

Er komt ook een circulatieplan waarbij de museumbezoeker een verplicht parcours zal moeten volgen

Hoe wapenen jullie zich om die toeristen in de nabije toekomst weer naar Ieper te krijgen, eventueel voor die ‘staycation’? “Op de startavond Toerisme & Musea van 9 maart hebben we diverse campagnes gepresenteerd: sportief en recreatief fietsen vanuit Ieper, een nieuw Citytrieper-arrangement, tentoonstellingen en andere programmatie rond het project Feniks (wederopbouw na WOI, red.) en nog enkele zaken. De uitrol en promotie hiervan hebben we meteen on hold moeten zetten, maar we zijn wel klaar. Wanneer er binnenkort meer duidelijkheid komt over het hernemen van het dag- en verblijfstoerisme, kunnen deze campagnes gelanceerd worden.”

Extra promotiebudget

Wat betekent dit concreet voor de nabije toekomst? Schepen Desmadryl: “We gaan ons voor deze zomer en wellicht ook nog voor het najaar op het binnenland focussen. Indien opportuun kan ook Nederland op een bepaald moment meegenomen worden en wie weet in oktober/november ook de Britten. Er wordt hiervoor heel nauw samengewerkt met Westtoer en voor de buitenlandpromotie met Toerisme Vlaanderen. Het is nu nog te vroeg al beslissingen te nemen over het najaar. Veel is nog onduidelijk. Er zal de komende maanden nog meer dan anders ingezet worden op online media. We laten ons hiervoor professioneel begeleiden.”

“We hebben alvast extra middelen vrijgemaakt voor toeristische promotie in 2020, maar ook in 2021. We gaan onze promotiebudgetten en deze extra middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Steeds in overleg met Westtoer, zodat we complementair kunnen zijn. We gaan heel alert inspelen op opportuniteiten, naast de campagnes die al in de steigers staan. Dat extra promotiebudget is onrechtstreeks ook steun aan de private toeristische sector, want dit zal immers ingezet worden om het toerisme naar onze stad te bevorderen. Momenteel hebben we de belasting op de uitbating van toeristische logies voor het volledige tweede kwartaal vrijgesteld en evalueren we welke maatregelen er eventueel nog kunnen genomen worden.”

En welk evenement zal het eerste zijn waar weer meer volk op af zal mogen komen? “Voor grote evenementen wordt het wachten op het najaar. Zoals velen is het ook voor ons afwachten op de instructies van de hogere overheid rond het organiseren van ‘kleinere evenementen’. Ik hoop hierover alvast spoedig antwoorden te krijgen en dan pas kunnen we kijken wat eventueel nog mogelijk is. Daarnaast worden ook enkele evenementen verplaatst naar het najaar, zoals Gent-Wevelgem op 11 oktober.” (SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier