Politie Oostende controleert op geluid tijdens evenementen

© (Foto PM)
Redactie KW

Nu de evenementenkalender propvol zit en mensen terug veilig kunnen genieten in grote groepen, is het van belang dat organisatoren de regels goed naleven. Op die manier helpen we de oren van de deelnemers niet ‘naar de tuut’. De dienst omgevingshandhaving van Politie Oostende voerde daarom al de hele maand juli geluidsmetingen uit en controleerde of de randvoorwaarden werden nageleefd.

“Het is belangrijk dat organisatoren van zowel grote als kleine evenementen de regels goed opvolgen”, vangt korpschef Philip Caestecker aan. “Van zodra een evenement, of dat nu de tweedaagse Rammstein betreft of een rommelmarkt, voorziet in elektronisch versterkte muziek, dan zijn een aantal randvoorwaarden inzake geluid verplicht. Onze dienst omgevingshandhaving controleert op die randvoorwaarden en ziet erop toe dat deelnemers geen gehoorschade kunnen oplopen.”

Welke randvoorwaarden zijn van toepassing?

Een evenement dat elektronisch versterkte muziek voorziet, dient, afhankelijk van het maximale toegestane geluidsniveau, o.a. te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

– Aanwezigheid van een DB-meter (om het geluid te meten)

– Afficheren van het maximale geluidsniveau aan de toegangswegen van het evenement

– Vanaf er boven 95 DB wordt gegaan, moet de organisator verplicht gratis oordopjes voorzien

Organisatoren leven randvoorwaarden inzake geluid goed na

Hoe stevig de boxen op Rammstein ook mochten klinken, onze dienst omgevingshandhaving kwam ter plaatse en stelde vast dat er geen enkele overtreding te noteren viel. Ook op Ostend Beach verliep alles conform de wetgeving. In de maand juli werden in totaal 13 evenementen, van alle grootteorde, gecontroleerd. Op drie evenementen werd een proces-verbaal opgemaakt omdat de randvoorwaarden inzake geluid niet werden nageleefd. Daarnaast zijn er ook enkele mondelinge waarschuwingen gegeven bij kleinere inbreuken.

“We stellen vast dat de randvoorwaarden inzake geluid minder goed worden nageleefd op kleinschalige evenementen”, dixit korpschef Philip Caestecker. “Nochtans ontvangt elke organisator het goedgekeurde collegebesluit waar alle informatie in terug te vinden is. Onze dienst omgevingshandhaving zorgt ervoor dat de informatie inzake geluid daar behapbaar en duidelijk in beschreven staat. De boetes voor het overtreden van deze randvoorwaarden zijn nochtans niet min en kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. We roepen daarom ook op om in het nodige te voorzien. Onze mensen zullen ook in de maand augustus controles uitvoeren en metingen doen, denk aan de Paulusfeesten. Help je oren dus niet naar de tuut en voorzie in een geluidsveilig evenement.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.