Geluidsregels en boetes doen deelnemers aan Klinkende Kroegen in Brugge afhaken

Francis Vandendorpe en Frederik Philibert bij een affiche van Festizand 99, toen de regels iets minder streng waren. (foto Davy Coghe)
Piet De Ville

Klinkende Kroegen, het zomerse evenement met live-muziek in en bij de Brugse cafés, dreigt steeds meer een concert met valse noten te worden. “De opgelegde decibelnormen zijn onhaalbaar én we worden geacht zelf metingen uit te voeren. Wij hebben besloten onze deelname terug te trekken”, zegt uitbater Francis Vandendorpe van Villa Gerard.

Het evenement Klinkende Kroegen, een organisatie van Stad Brugge, brengt ieder jaar weer heel wat muziekliefhebbers naar hun favoriete kroeg in de binnenstad. Een mooi initiatief dat op heel wat bijval kan rekenen, maar er pakken toch donkere wolken samen boven het evenement.

Bij de vorige editie was er al heibel. De uitbaters werden onverwacht aan een loting onderworpen omdat er meer gegadigden waren dan waar de Stad ruimte voor wilde maken. En nu blijkt dat het stadsbestuur bij de editie van vorige zomer haar dienst leefmilieu controles liet uitvoeren op de geluidsnormen én dat daar bijzonder zware boetes uit volgden. Betrokken uitbaters kregen een proces-verbaal, werden verhoord door de politie en de vaststellingen werden overgemaakt aan de afdeling Kortrijk van het West-Vlaamse parket, gespecialiseerd in milieudelicten.

Boete van 1.700 euro

“Daaropvolgend ontvingen we dan een brief met een voorstel van minnelijke schikking, een stevige boete dus, te betalen opdat de zaak niet voor de correctionele rechtbank zou komen”, klinkt het bij een betrokken uitbating. “Die opgelegde normen bleken achteraf bekeken helemaal niet haalbaar voor een live muziekconcert. Het spreekt voor zich dat we hier in de toekomst niet meer aan meedoen.” Naar we vernemen werden er zo minnelijke schikkingen opgelegd tot wel 1.700 euro, voor ‘lichtere overtredingen’ gaat het om zo’n 650 euro.

Decibels

Ook de bekende horeca-ondernemer Francis Vandendorpe, uitbater van Villa Gerard, die samen met het naburige Bras café op ‘t Zand zou deelnemen aan Klinkende Kroegen, is allerminst opgezet met de gang van zaken. “Ik heb aan de betrokken dienst vergunningen/vrije tijd laten weten dat we onze deelname, die nochtans al vast lag, intrekken. Jarenlang heb ik de PA (geluidstechniek, red.) verzorgt voor grote binnen- en buitenlandse bands, zoals Arno en The Cure, en ik kan zeggen dat een band buiten laten optreden met een geluidslimiet van 93 db(A) compleet onhaalbaar is, tenzij je zou opteren voor een akoestische act en dan nog eens zonder drums”, klinkt het. “Want als er een drumtoestel deel uitmaakt van de band, dan meten we zonder versterking al een waarde tussen de 95 en 102 db(A). En stel je voor dat daar nog eens trompetten of andere blaasinstrumenten bij worden gebruikt…”

Zelfcontrole

“Bovendien wordt nu nog eens aan de deelnemende uitbaters gevraagd om zelf geluidsmetingen uit te voeren! Dus moeten we zélf vaststellen dat we een niet uit te sluiten misdrijf plegen. Dat is gewoon onzinnig en verboden. En dan moeten we ook nog eens zelf instaan voor de aarding van het podium, dat door de Stad wordt geplaatst! Alle risico’s en verantwoordelijkheden worden bij de uitbaters gelegd. Dan is die subsidie van 450 euro een vergiftigd geschenk. Neen, onder deze voorwaarden kunnen wij hier niet aan meewerken.”

“We zullen ook zelf moeten vaststellen dat we een niet uit te sluiten misdrijf plegen”

“Mijn vennoot Frederik Philibert en ikzelf willen geen risico lopen op hoge boetes, laat staan op een correctionele veroordeling. Vanaf een maximale decibelwaarde van 98 db(A) zou het wel mogelijk zijn, dan zouden we onze beslissing nog willen herzien. Horeca Brugge is nog in onderhandeling met Stad Brugge om een aanvaardbare reglementering te bekomen. Ik hoop dat er alsnog iets uit de bus komt.”

Stad Brugge: “Klinkende Kroegen moet kleinschalig en lokaal blijven”

In een reactie laat het stadsbestuur, bij monde van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) weten dat ze willen waken over het oorspronkelijke kleinschalige en lokale karakter van Klinkende Kroegen.

“Voor dit evenement wordt een afwijking op de geluidsnormen verleend, met name ‘93 dB(A)LAeq, 15 min’. Dit houdt in dat er over een kwartier gemiddeld 93 dB(A) gespeeld mag worden. Er kunnen tijdelijk hogere piekniveaus gehaald worden. Het is een geluidsniveau dat al jaren gehanteerd wordt. Klinkende Kroegen is ook ontstaan met de bedoeling om kleinschalige, gezellige, lokale optredens door kleinere bands in de binnenstad te organiseren. In de beginjaren ontvingen we zelden klachten van burgers, maar de jongste jaren worden er steeds grotere evenementen georganiseerd, die als kleine festivals kunnen beschouwd worden, zoals dj-optredens met stevige bassen.”

Op de vaak gehoorde kritiek dat de Stad voor haar eigen of aanverwante organisaties minder streng is, reageert het bestuur als volgt: “Grotere festivals vinden meestal plaats op grotere pleinen die dan ook hogere geluidsniveaus toelaten, vaak in het weekend of op feestdagen. Klinkende Kroegen heeft plaats aan de organiserende kroegen in dichtbevolkte wijken. We raden dus aan dat de kroegen terug meer kleinschalige optredens zouden organiseren.”

Wat de vastgestelde overtredingen betreft laat de Stad weten dat er voor Klinkende Kroegen in 2022 13 pv’s werden opgemaakt, was betekent dat bijna de helft van de deelnemende kroegen een proces-verbaal kreeg. “Deze worden overgemaakt aan het parket in Kortrijk. Het is de procureur die beslist wat er mee gebeurt. Dit kan een seponering zijn of een bestuurlijke geldboete.” (PDV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier