Dag van de Trage Weg in Pittem met twee tijdelijke wandelingen langs bijzondere hagen- en houtkanten

© (Foto GF)
Redactie KW

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 neemt het gemeentebestuur van Pittem deel aan de Dag van de Trage Weg. De sportdienst stippelde twee routes uit langs bestaande trage wegen in Pittem en Egem. Beide wandeltochten zijn ongeveer negen kilometer lang en nemen de wandelaars niet alleen mee langs kleine doorsteekjes in de landelijke gemeente, bijzondere aandacht ging ook uit naar de kleine landschapselementen die te zien zijn op de routes. Beide wandeltochten kunnen via de website van de gemeente op een wandel-gps of smartphone opgeladen worden.

Trage wegen zijn veilige, korte wegen die door voetgangers, fietsers, joggers of ruiters gebruikt worden. Ook landbouwers gebruiken deze wegen nog vaak om hun akkers of weiden te bereiken. Het gemeentebestuur van Pittem maakt al sinds geruime tijd werk van het herwaarderen van de trage wegen op het grondgebied en krijgt hiervoor steun van de provincie West-Vlaanderen en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Zo legde de wegendienst vorig jaar de Kerkestukvoetweg en de Zwevezeelsevoetweg tussen de Vliegveldweg en de Kasteeldreef her aan. “De Dag van de Trage Weg is het ideale moment om de mooie, groene verbindingen in onze landelijke gemeente in de kijker te zetten. Tegelijk ondersteunen we de wandelaars in onze gemeente met twee nieuwe wandeltochten weg van het verkeer en met zicht op het landschap”, zegt Stijn Vandenhende, schepen van sport en milieu. “Sinds 2015 maakten we al negen trage wegen opnieuw toegankelijk. Samen met de werkgroep Trage Wegen, waarin naast de sportdienst ook de milieudienst, stedenbouw en technische dienst zitten, onderzoeken we welke trage wegen we nog kunnen opwaarderen en openstellen voor de zachte weggebruikers”, vult Chris Marreel, schepen van wegen en plattelandsbeleid aan.

Wandelen langs houtkanten en hagen

Het gemeentebestuur wil met de wandeltochten ook de ecologische troeven van trage wegen in de verf zetten. “Begin 2000 maakte de WVI een haag- en houtkantinventaris op voor onze gemeente. De trage wegen op de routes zijn gelinkt aan de inventaris zodat wandelaars meer kunnen lezen over de soorten hagen. Zo is de haag langs de buurtweg van de Blotingstraat één van de mooiste landschappelijke en soortenrijkste hagen van Pittem”, vertelt schepen Stijn. “Hagen, heggen, solitaire bomen en houtkanten waren vroeger heel kenmerkende en waardevolle landschapselementen in onze streken. Ze hadden vaak ook een functie; hagen en houtkanten werden bijvoorbeeld gebruikt om percelen te begrenzen. In de loop der jaren zijn er echter veel verdwenen, of kunnen ze wel wat extra onderhoud gebruiken. Als gemeentebestuur ondersteunen we dit door het verlenen van een Gemeente Pittem – Markt 1 – 8740 Pittem – 051 46 03 50 – www.pittem.be

gemeentelijke subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen. Een aanvraag kan gewoon via onze website of via de milieudienst,” zegt schepen Chris.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier