Cultuurraad Blankenberge stelt verwaarloosd patrimonium aan de kaak: “Belle Epoque Centrum is stuk van zijn grandeur kwijt”

© WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De cultuurraad uit zijn bezorgdheid over een aantal aanslepende gebreken in stadspatrimonium. Dat gaat onder meer over de standbeelden in de binnenstad, de Paravang en het Belle Epoque Centrum.

“De stadsgidsen doen daar nu geregeld gidsbeurten tussen de emmers en de dweilen”, klonk het in een recent advies van de raad. “Het probleem van het binnenregenen, dat op sommige plekken zeer ernstig wordt, hebben we in september reeds aangehaald. Tot op heden mochten we echter nog altijd geen officieel antwoord ontvangen”, zegt voorzitter Bo Bentein van de cultuurraad.

De raad drong er bij het stadsbestuur nogmaals op aan om de problemen zo snel mogelijk aan te pakken. “Het Belle Epoque Centrum is tenslotte een van de belangrijkste paradepaardjes van onze badstad waar we absoluut mee moeten kunnen blijven uitpakken. Door alle gebreken is het momenteel echter een stuk van zijn grandeur kwijt”, klinkt het.

Beeldenplan

Wat de stadsbeelden betreft, gaat het volgens Bentein de positieve richting uit. “Er is een werkgroep aangesteld die alle beelden in kaart bracht, en er is ook een beeldenplan in de maak. Maar dit blijft een werk van lange adem”, klinkt het. De beeldengroep Les Blankenbergeoises aan de Peugeot-garage wacht op eerherstel sinds een auto enkele jaren geleden de rotonde opreed. Het borstbeeld van Irénée Duriez, aan de voorkant van het station, wacht nog altijd op een sokkel.

© WK

Tot slot blijft het stadsbestuur volgens de cultuurraad in gebreke wat betreft de Paravang. Het bouwwerk vertoont op heel wat plaatsen roestvorming en is onderhevig aan afbladderende verf. “Aangezien het om een geklasseerd monument gaat, heeft de stad hier als eigenaar een onderhoudsplicht. Een grondige opfrissingsbeurt of renovatie dringt zich op”, aldus de cultuurraad.

Europese subsidies

Ook bij het stadsbestuur zijn die tekortkomingen een doorn in het oog. “De problemen in het Belle Epoque Centrum zijn tien jaar geleden begonnen en er zijn sindsdien al vaak herstellingswerken uitgevoerd. Maar structurele problemen vragen om een structurele oplossing. Maar omdat het om geklasseerde panden gaat, is restaureren minder evident”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Kathy Kamoen (Open VLD). “Een mogelijke piste voor de Paravang, is subsidies zoeken op Europees niveau. In deze crisistijden subsidies mislopen door te voortvarend te zijn, zou jammer zijn”, klinkt het.

“Het gaat om geklasseerde panden en hierdoor is restaureren niet evident”

Voor de stadsbeelden is het volgens de schepen wachten op de aanbesteding. “Het is de bedoeling om alle stadsbeelden eens deftig te laten opkuisen. Vroeger werd dit vaak in eigen beheer gedaan, wat door het huidig personeelstekort bij onze technische dienst echter niet langer lukt. Eerstdaags verwachten we hier een antwoord op. Voor de buste van Irénée Duriez aan het station moet er inderdaad dringend een sokkel voorzien worden zodat dit prachtig beeld weer volledig tot zijn recht komt.”

Voor de beeldengroep Les Blankenbergeoises ten slotte, bleek het niet zo evident om een geschikte aannemer te vinden. “De wet inzake overheidsopdrachten schrijft voor dat er minimum drie offertes moeten worden opgevraagd, en voor deze specifieke opdracht vinden we die niet. Daarom hebben we nu een bestek opgevraagd bij de bronsgieterij waar de beelden vervaardigd werden. Hoe dan ook doen we er alles aan om de zevende Blankenbergeoise tegen het voorjaar terug te plaatsen”, aldus Kamoen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.