Campagne pakt overlast rond OC De Brug in Zwevegem aan

Redactie KW

Met een sensibiliseringscampagne naar de bezoekers van OC De Brug en de horecazaken in de omgeving, wil men de overlast van die bezoekers aanpakken. De eerste resultaten zijn in ieder geval bevredigend.

De bal ging aan het rollen met een petitie die door de buurt rond het OC De Brug en de diverse horecazaken bij de gemeente werd ingediend. Zij vreesden dat de uitbreiding van het skatepark nog meer hinder zou veroorzaken.

“We hebben onmiddellijk gereageerd en zijn in overleg gegaan met de buurtbewoners. Vooreerst plannen we geen uitbreiding van het skatepark, maar wel een vernieuwing omdat de infrastructuur er toch wel verouderd is”, laat schepen van Jeugd Isabelle Degezelle (CD&V) weten.

Tijdens die samenkomst werd al vlug duidelijk dat de problemen ruimer waren dan de eventuele overlast van het skatepark. Ook de parkeer- en geluidsoverlast in het weekend en ‘s avonds vormen een probleem.

“Om te kijken hoe we deze problemen kunnen beperken, zijn we kort nadien samengekomen met de uitbaters van Frituur De Brug, De Stokerie, Kaffee Tende en Jeugdhuis De Harp en ook samen met de politie”, vult Raf Deprez (CD&V), schepen van Lokale Economie aan.

Sensibiliseren

Al vlug werd overeengekomen de problemen aan te pakken door een sensibiliseringscampagne op te starten. “Er werd dan opnieuw tijdens een algemeen overleg teruggekoppeld naar de volledige buurt, die zich positief opstelde. Ook de politie deed ondertussen bijkomende toezicht en ging over tot verbaliseren. Dit ging niet ongemerkt voorbij en de buurt ervaarde dit zeker als positief”, aldus Raf Deprez.

De bewustwordingscampagne ‘Samen bouwen aan een leefbare buurt’ werd ondertussen opgestart. “Met affiches die in de hele buurt worden opgehangen, willen we de mensen die er komen, oproepen de wagen op de parking van OC De Brug te plaatsen en het bij het aankomen of vertrekken wat rustiger aan te doen. Zo ziet iedereen ook dat we ‘samen’ gaan voor een leefbare buurt.”

Er hangen ook twee grote banners om auto’s door te verwijzen naar de parking van OC de Brug.

Isabelle Degezelle merkt nog op dat bij de heraanleg van het skatepark de buurt zal betrokken worden.

“We zullen ook kijken hoe we de ingang en de fietsenstalling voor het skatepark kunnen heroriënteren. Misschien enkel met een ingang via OC De Brug.”

(GJZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.