Brugge krijgt drie grote graffiti-kunstwerken

Stefan Vankerkhoven

Brugge krijgt drie nieuwe graffiti-kunstwerken in de Carmersstraat, Korte Raamstraat en Sint-Clarastraat. Het stadsbestuur gaf hiertoe een vergunning. “Ze moeten wel een link hebben met de locatie”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

In 2017 werd een eerste streetart project opgestart in de Brugse binnenstad onder de naam ‘Legendz’. Er werden toen al drie kunstwerken aangebracht op gevels nabij ’t Zand: Hauwerstraat, ’t Putje en ’t Sandpoortje. Het college gaf nu de stedenbouwkundige vergunning om dit project te vervolledigen met drie resterende kunstwerken in de Carmersstraat, Korte Raamstraat en de Sint-Clarastraat.

“Belangrijk voor de stad is dat alle werken een link hebben met de locatie. Om een wildgroei aan streetart- projecten te vermijden, wordt ook gewerkt aan een visietekst voor het plaatsen van kunst in de publieke ruimte”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

“We hebben vanuit de dienst ruimtelijke ordening het project ‘Legendz’ al vanaf het begin begeleid om de nodige vergunningen te bekomen. Samen hebben we ook de mogelijke locaties, kunstenaars en kunstwerken bekeken. Na drie eerder geplaatste werken in de binnenstad kan dit project nu vervolledigd worden dankzij de nodige stedenbouwkundige vergunning die werd goedgekeurd”, vertelt Demon. Er worden nog eens drie werken geplaatst op de volgende locaties.

Gezelle

Sammy Slabbinck zal hier een werk plaatsen met een directe link naar Guido Gezelles “… en ‘k hoorde de veugels zoo geerne schufelen”. Dit heeft ook een directe link met de omgeving want deze zin staat op een tableau aan het Engels Klooster dat in de nabijgelegen Rolweg ligt en waar Guido Gezelle overleed. Het werk geeft een vrouw weer met enkele fluitende vogels. De vrouw verwijst naar Elisabeth Zorghe, waar ook een straat naar vernoemd is en de vogels en natuur waren een inspiratiebron voor Gezelle.

Zwaan

Hoer komt een werk van de gekende street-art artiest ROA in zijn bekende zwart-wit stijl. Hij zal een zwaan plaatsen op de gevel. De link naar Brugge is uiteraard niet ver te zoeken. Uniek aan ROA is dat zijn werk altijd in interactie is met de gekozen muur. In dit geval wordt de houding van de zwaan aangepast aan de kast, de lantaarn en het raam.

Sint-Clara

Deze gevel wordt voorzien van een werk door Jeremiah Persyn, beter gekend als JamzJamezon. Hier wordt een hedendaagse afbeelding van Sint Clara afgebeeld, een direct link naar de straatnaam dus. Sint Clara betekent licht en daarom wordt ze afgebeeld met een lamp, als een brenger van licht en hoop in de duisternis.

Elke artiest heeft zijn eigen stijl, maar voor ons is het belangrijk dat er voldoende kwaliteit is. Hiervoor wordt ook rekening gehouden met de lokale situatie van elke gevel.

“Om een wildgroei aan street-art projecten te vermijden wordt een visietekst opgemaakt over kunst in de publieke ruimte. Hierin zullen randvoorwaarden en kwaliteitstoetsen opgenomen worden voor zowel vrijstaande kunstwerken/standbeelden als voor werken op gevels”, Zegt Demon.

“Met de vervollediging van ‘Legendz’ in de binnenstad en het project ‘Bridges’ wordt streetart als kwaliteitsvolle kunst verder op de kaart gezet in Brugge. Dit is een absolute meerwaarde voor de gebouwen en voor de stad”, aldus Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.