Roland Desnerck stelt muzikaal erfgoed te boek

De auteur met zijn trilogie. © BVO
Redactie KW

Dialectenkenner Roland Desnerck levert opnieuw een inspanning om het lokale erfgoed te bewaren voor de komende generaties. In een trilogie verzamelde hij meer dan duizend liederen van tussen 1600 en 1945 waarbij een link bestaat met Oostende.

Dit omvangrijke naslagwerk van Roland Desnerck (83) kreeg als titel ‘Muzikaal erfgoed van Oostende’. “Het stond in de sterren geschreven dat er ooit een dergelijk initiatief zou ontstaan”, opent Roland het gesprek. “Al tijdens de samenstelling van de eerste editie van het Oostends woordenboek stootte ik op tal van liederen met Oostende als thema. Mijn kennis van dergelijke liederen groeide verder ten tijde van het koor Het Loze Vissertje. Onder impuls van schrijver en heemkundige Henri Sleeks zong dit ondertussen verdwenen koor tal van liederen met een lokale toets. Ten derde kon ik de hand leggen op liedjesschriften van Neuze Neuts. Deze volksfiguur baatte destijds een volkscafé uit bij de Kapellebrug. Vanaf 1892 noteerde hij meer dan driehonderd liederen. Helaas bevatten deze schriften geen melodie. De zoektocht naar de titels en naar de partituren was een werk van heel lange adem. Mijn broer René sprong me ter hulp. Behalve violist is hij ook componist. Zo kregen heel wat teksten de juiste melodie. Vanzelfsprekend lukte het niet om alle teksten op muziek te zetten. Ongeveer de helft van het liederenbestand staat met partituur in mijn naslagwerk.”

Evenwichtig muzikaal erfgoed

“Naast de liedjesschriften van Henri Sleeks staat er ook in het Iepers liedboek, het liedboek van Frans-Vlaanderen en het boek met West-Vlaamse volksliederen veel nuttige informatie om een evenwichtig muzikaal erfgoed van Oostende te kunnen samenstellen. Ook het Amsterdamse Meertensinstituut was een voorname bron. Dit onderzoeksinstituut bestudeert de Nederlandse taal en cultuur. Daarbij staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven centraal.”

“De keuze om mij toe te leggen op de periode 1600-1945 is niet toevallig. Het is zo goed als onhaalbaar om liederen van voor de zeventiende eeuw te reconstrueren. De einddatum valt dan weer samen met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is een symbolische datum die er ook voor zorgt dat mijn naslagwerk nooit achterhaald of niet meer actueel zal zijn.”

Verminderde prijs

“Om de meer dan duizend liederen overzichtelijk te bundelen, is een degelijke indeling vereist. Het eerste van drie boeken bevat liederen over de geschiedenis van Oostende, de visserij en zeevaart en moordverhalen. Het tweede boek staat vol grappige liederen en anekdotes, het laatste deel bevat klassieke liederen over weeskinderen, moorden en begrafenissen. Omdat ik graag speel met woorden kregen de drie delen respectievelijk de naam Noch klacht noch klucht, Kluchtliederen en Klachtliederen. Door de gezondheidscrisis is het moeilijk om mijn jongste publicatie op de markt te brengen. Daardoor zijn de drie boeken verkrijgbaar aan een verminderde prijs. Samen met mijn eerdere werken Grenzeloos Oostende en 80 Oostendse spookverhalen en wondervertellingen is mijn trilogie rond het muzikaal erfgoed aan een lagere prijs verkrijgbaar”, aldus nog auteur Roland Desnerck. (BVO)

Info bij de auteur via 059 23 56 57 of desnerck.roland@telenet.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.