Bijna vier miljoen euro voor Ieperse musea

We zien hoe de Britse bezoekers Paul, Janet, Stuart en Sharon uit Winchester uitleg krijgen over het Yper Museum van baliemedewerkster Annelore Braekeveldt. (Foto DS)
Redactie KW

Het stadsarchief van Ieper, het nieuwe Yper Museum en het In Flanders Fields Museum ontvangen de komende 5 jaar samen jaarlijks 800.000 euro werkingssubsidies als culturele erfgoedorganisatie. Dit is voor Ieper 310.000 euro per jaar meer dan voorheen.

De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. Het In Flanders Fields Museum en het pas geopende Yper Museum kunnen de komende jaren rekenen op subsidies van 4 miljoen euro. Het Yper Museum krijgt 120.000 euro subsidie. “Dat is meteen een regionale erkenning voor ons nieuwe stadsmuseum“, zegt burgemeester Jan Durnez. “Het Yper Museum is trouwens de enige nieuwkomer in de lijst van regionaal erkende musea.”

Het In Flanders Fields Museum had al een erkenning op zak als museum op landelijk niveau en dat blijft zo voor de komende periode. Het IFFM ontvangt 640.000 euro. “Wat het In Flanders Fiels Museum betreft ben ik zelf met cultuurbeleidscoördinator Alexander Declercq naar het kabinet van minister Sven Gatz getrokken. Daar hadden we een goed gesprek met zijn medewerkers en met 640.000 euro werkingssubsidies per jaar valt het resultaat al bij al mee. Het is toch 175.000 euro meer dan vroeger.”

“Deze middelen zijn nodig om de vele acties uit ons beleidsplan te realiseren”

“Het probleem is dat Ieper buiten het decreet is gevallen omdat het zogezegd geen centrumstad is”, zegt de burgemeester. “Ook het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is op die manier getroffen, maar dat ging voordien om een provinciaal museum waardoor die middelen bij de stad Tongeren zijn terechtgekomen. De Vlaamse middelen komen er daar gewoon bij.” Het In Flanders Fields Museum zal nog altijd zelf moeten instaan voor 60 % van zijn budget, lonen inbegrepen. Vlaanderen levert slechts 18 %, de stad Ieper 22 %.

Yper Museum

In het Yper Museum reageren ze tevreden. Sandrin Coorevits: “We hebben met onze museumploeg een goed gestoffeerd dossier opgemaakt vanaf maart 2017. Daarin hebben we onze museale werking voor de komende jaren voorgesteld en kon men al zien hoe onze huidige werking verloopt.” Extra centen komen altijd van pas. Waarvoor zal de 120.000 euro per jaar gebruikt worden? “Deze middelen zijn nodig om de vele acties uit ons beleidsplan te realiseren. Met het Yper Museum willen we kort op de bal kunnen spelen en geregeld ‘thematentoonstellingen’ organiseren. Het worden in elke geval drukke jaren voor het team van het Yper Museum. We zetten sowieso in op de vijf museale basisfuncties: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden alsook uiteraard participeren. Van dit laatste is onze jongerenwerking Het Voorlopig Bewind het mooiste voorbeeld.”

3.100 bezoekers

Hoe zien de bezoekersaantallen er na drie maanden uit? “De teller staat nu op een totaal van 9.300 bezoekers. Gezien de promotie naar de groepsmarkt nu pas gestart is, gaat dit bijna integraal over individuele bezoekers. De schoolgroepen en socioculturele verenigingen verwachten we vooral vanaf voorjaar 2019. Zestig procent van onze bezoekers zijn Belgen. Bijna één derde zijn Ieperlingen, die altijd gratis binnen mogen. Het zal u niet verwonderen dat de Britten op de tweede plaats eindigen met ruim 15 procent. Daarnaast zijn er nog een aantal andere nationaliteiten met kleinere percentages.”

Minister Gatz

Volgens burgemeester Jan Durnez zijn de centen broodnodig. “Het komt in totaal neer op 4 miljoen euro extra voor de komende vijf jaar. De opening en meteen erkenning van Yper Museum vergt, naast de stadsbijdragen, natuurlijk heel wat middelen. Om het In Flanders Fields Museum werken en ons gereputeerde internationale kenniscentrum verder op topniveau te kunnen laten werken zijn heel wat centen nodig. Dat minister Gatz er de brouwerijtentoonstelling kwam bezoeken zal misschien ook geholpen hebben. Ieper is veruit de kleinste stad met dergelijke topmusea en moet zelf heel wat ophoesten. De 11 centrumsteden vangen heel wat meer algemene middelen uit het Gemeentefonds. Op dat vlak er is dus nog geduw nodig bij de volgende Vlaamse regeringsvorming, maar nu zijn we zeker tevreden.”

Voor het stadsarchief gaat het om een bedrag van 40.000 euro. Het stedelijk archief is regionaal ingedeeld als culturele archiefinstelling. In Vlaanderen zijn er maar twee stadsarchieven die deze eer te beurt vallen: Mechelen en Ieper. Het stadsarchief en twee musea zijn dus officieel als culturele erfgoedorganisaties erkend.

(TOGH/DS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier