Jan Breyne (CD&V) maakt zich zorgen over het In Flanders Fields Museum. "Het IFFM haalt méér dan 60 % van haar inkomsten uit de ticketverkoop en de shopopbrengst. Elk dag sluiten genereert een groot verlies voor IFFM. En de langzame opstart garandeert geenszins een terugkeer naar het 'normaal' van vroeger. Vorig jaar had het museum meer dan twee derde buitenlandse bezoekers, maar vandaag komen weinig of geen buitenlanders. De Belgische bezoeker terugwinnen zal aartsmoeilijk en heel onzeker zijn. Het museum, dat zonder concurrentie de toeristische parel aan de Ieperse kroon is, bloedt."
...

Jan Breyne (CD&V) maakt zich zorgen over het In Flanders Fields Museum. "Het IFFM haalt méér dan 60 % van haar inkomsten uit de ticketverkoop en de shopopbrengst. Elk dag sluiten genereert een groot verlies voor IFFM. En de langzame opstart garandeert geenszins een terugkeer naar het 'normaal' van vroeger. Vorig jaar had het museum meer dan twee derde buitenlandse bezoekers, maar vandaag komen weinig of geen buitenlanders. De Belgische bezoeker terugwinnen zal aartsmoeilijk en heel onzeker zijn. Het museum, dat zonder concurrentie de toeristische parel aan de Ieperse kroon is, bloedt."In de vergadering van de Raad van Bestuur van IFFM werden een aantal postcoronascenario's voorgelegd. "Die gaan van een verlies van bijna 700.000 euro in het meest optimistische scenario tot een verlies van bijna 1 miljoen in het meest pessimistische scenario. Hoe dit verlies dragen?", vraagt Breyne zich af. "Besparingen in personeel zijn niet mogelijk als we onze inschaling als museum van 'landelijk niveau' willen behouden. Dit personeel mag de dupe ook niet worden van een externe tragedie. De reserves van IFFM aanspreken zou een immense hypotheek op de toekomst leggen op middellange termijn. Er moet niet veel gebeuren of er blijven geen middelen meer over om te investeren, bijvoorbeeld in de aankoop van collecties, in de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen of de onmisbare investeringen in de permanente tentoonstellingen. Gebeuren deze investeringen niét dan is dat op termijn de doodsteek voor de dynamiek van IFFM."CD&V verwacht dat het stadsbestuur substantieel in de bres springt met bijkomende middelen voor het In Flanders Fields Museum. "Want het multiplicatoreffect van het museum is gigantisch: IFFM is niet alleen voor Ieper, maar voor de héle Westhoek onmisbaar. We kunnen het ons gewoon niet permitteren om het museum vandaag in de onzekerheid te laten over zijn toekomst. Het is dus niet aan de orde om als stadsbestuur alleen te rekenen op de eigen middelen van het museum of de Vlaamse steun om de relance te realiseren. Het bestuur zal ook meer dan één tandje moeten bijsteken", besluit Jan Breyne. "Het In Flanders Fields Museum is ondertussen ruim vijf weken open", antwoordde schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). "Het was een heel langzame start in de eerste week, vooral tijdens de weekdagen. Sindsdien is het bezoekersaantal wel elke week gestegen. De afgelopen week lag het aantal bezoekers al meer dan vier keer zo hoog als in de eerste week. Vooral in de laatste week - met het begin van de zomervakantie - stellen we een heel sterke stijging vast ten opzichte van de week ervoor."Doordat alle bezoekers moeten reserveren of zich registreren heeft het museum een goed zicht op de herkomst van de bezoekers. "We verwachtten vooral bezoek uit de eigen regio of eigen provincie, maar stelden meteen vast dat er ook heel wat bezoekers kwamen uit andere Vlaamse provincies en Brussel. Sinds enkele weken zijn daar ook bezoekers uit Nederland bijgekomen en de laatste week zelfs een aantal uit Duitsland en Frankrijk. Sinds vrijdag 10 juli mogen Britten weer hun land verlaten voor buitenlandse bezoeken en moeten ze bij thuiskomst niet meer in quarantaine als dat een bezoek betreft aan één of meerdere van een lijst van een 50-tal landen, waaronder België. We hopen dan ook vanaf komend weekend weer wat individuele Britse bezoekers te mogen verwelkomen.""We stellen dus vast dat ondanks de coronacrisis het In Flanders Fields Museum zijn aantrekkingskracht niet heeft verloren. Maar we kunnen niet ontkennen dat de vijver waarin we momenteel vissen véél kleiner is dan vóór COVID-19. Er zijn immers geen scholen, geen groepen van touroperators, geen bezoekers van de verder afgelegen markten zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, landen die voor Ieper en het IFFM heel belangrijk zijn. Een volledig herstel zal wellicht niet meer voor dit jaar zijn. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat één van de drie scenario's die eind mei op de raad van bestuur van het IFFM geschetst werden van toepassing zal zijn."De schepen wijst erop dat er nog middelen vanuit het Vlaamse noodfonds cultuur zal komen. "We zijn realistisch. Dat zal slechts een klein stuk van het verlies van 2020 compenseren. Na de zomer zullen we een duidelijker zicht hebben op de financiële situatie en gaan we beter kunnen inschatten wat de eindbalans van 2020 zou kunnen zijn. Op de raad van bestuur van het IFFM van 10 september kunnen we een stand van zaken geven en hierover in debat gaan. Het stadsbestuur zal zeker zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het In Flanders Fields Museum nemen", besloot Dimitry Soenen. (TOGH)