In die vijf jaar dat Sammy voorzitter was zijn de verleidingen groot geweest om Melkrock te pimpen, bijvoorbeeld door er een tweedaagse van te maken. "Dat plan is de voorbije twee jaar op tafel gekomen, maar veel kleine festivals die het wel deden, bestaan ondertussen niet meer. Het zou ook extra zorgen met zich meebrengen zoals camping, extra catering, dubbel zoveel medewerkers... Dat zijn allemaal neveneffecten die niet zo evident zijn."
...