Wouter groeide op in het gezin van Erwin Gheyle en Chris Haesaert in Gits. In het middelbaar volgde hij de richting Latijn-Grieks. Geschiedenis was toen al zijn ding en enkele leerkrachten inspireerden hem om uiteindelijk aan de universiteit kunstgeschiedenis en archeologie te studeren. Momenteel maakt hij deel uit van de vakgroep archeologie aan de Universiteit van Gent. Daar wordt eind 2018 een vierjarig project rond WOI afgerond.
...