"De uitzonderlijke procedure voor de naamsverandering van het dorp bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken is zo goed als rond. Ook met de VVSG, de koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's, werd dit besproken. Het dorp behoudt zijn postcode 8510. Dat werd geregeld met bpost. Bpost stuurt briefwisseling met de vanaf eind september foute verme...