De zangers genoten er van een uitgebreide maaltijd met dessert. Het samenzijn was voor Weerklank meteen de af...