Samen met verschillende partners uit Tielt en omliggende gemeenten wil Theater Malpertuis het thema migratie tijdens De Week van Mokhallad in een positief daglicht stellen.
...

Samen met verschillende partners uit Tielt en omliggende gemeenten wil Theater Malpertuis het thema migratie tijdens De Week van Mokhallad in een positief daglicht stellen. "Mokhallad Rasem kwam in 2005 zelf als asielzoeker aan in ons land. Hij is afkomstig van Bagdad en was daar ook regisseur. In 2017 heeft hij voor ons theater de documentaire Zielzoekers gemaakt. Dat ging over zijn verblijf in het asielcentrum van Menen", opent Maud Verlynde, zakelijk leider van Theater Malpertuis. "Typisch voor Mokhallad is dat hij altijd de positieve kant van alles bekijkt. Zo zoomt hij in de documentaire Zielzoekers in op de dromen van de asielzoekers. Na zijn documentaire in Menen, heeft hij er nog twee gemaakt in Frankrijk, namelijk in Bobigny en Valenciennes", aldus Maud. "Omdat wij Mokhallad zo'n interessant en inspirerend persoon vonden, wilden wij bij Theater Malpertuis nog eens terugkomen op deze thematiek. Daarom hebben we besloten een hele week aan hem en aan het thema 'asielzoekers' te wijden."uit asielcentra "De Week van Mokhallad bestaat eigenlijk uit drie delen. Ten eerste hebben we de voorstelling Young Bagdad op woensdag 6 november om 20.30 uur. Toen Mokhallad nog in Bagdad woonde, heeft hij er een aangrijpende documentaire gemaakt over de dromen van jongeren die leven in oorlogsomstandigheden. Tijdens de namiddag die voorafgaat aan de voorstelling Young Bagdad in Theater Malpertuis zal Mokhallad een workshop leiden met een 25-tal Tieltenaars tussen de 14 en 30 jaar oud. De deelnemers aan de deze workshop komen 's avonds ook in de voorstelling terecht. Vervolgens spelen we op vrijdag 8 november om 20.30 uur Zielzoekers Triptiek. Tijdens deze voorstelling krijgen de toeschouwers een veelstemmig drieluik te zien van getuigenissen uit de asielcentra van Menen, Bobigny en Valenciennes. Tot slot eindigen we de week met een hoogtepunt op zaterdagavond 9 november. Tijdens Zielzoekers Triptiek Sleep In krijgen de toeschouwers ook de documentaire van Mokhallad te zien, maar zullen ze in een bedje naar de voorstelling kunnen kijken. Vervolgens blijft iedereen slapen in de theaterzaal van Malpertuis en volgt er op zondagochtend een wereldontbijt, waarna een nagesprek volgt met Mokhallad Rasem zelf", legt Maud Verlynde uit."Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen met een migratieachtergrond naar onze Week van Mokhallad komen, hebben we heel wat partners uit Tielt en omliggende gemeentes aangesproken. Zo werken we samen met ontmoetingsruimte Luna di Tanneke uit Tielt. Het OCMW informeert mensen met een migratieachtergrond tijdens hun praattafels over onze speciale week. Daarnaast hebben we ook een samenwerking met het CVO Scala uit Tielt, meer bepaald met Wim Boddin die les Nederlands geeft aan anderstaligen", somt Maud op. "Malpertuis is in mijn klas langsgekomen en heeft een presentatie gegeven voor mijn leerlingen. Ze legden hen uit wat theater precies is en gaven wat meer uitleg over Mokhallad Rasem. De samenwerking met Malpertuis is een unieke kans voor onze cursisten om hen nóg beter te integreren in onze omgeving. Maar nog belangrijker: via dit project van Mokhallad leren de cursisten ook praten over hun gevoelens, omdat de dromen van asielzoekers centraal staan in deze voorstellingen", vertelt Wim Boddin, leerkracht Nederlands aan het CVO Scala."Naast al deze partners, hebben we ook de Tieltse jeugdraad aangesproken en hebben we een enthousiaste reactie gekregen van het asielcentrum in Wingene. Lisa Craeymeersch, de verantwoordelijke voor vrijetijdsbesteding in het asielcentrum, was onmiddellijk erg geïnteresseerd in onze week. Via hen hebben we ook een 8-tal mensen met een migratieachtergrond die aan onze week zullen deelnemen. Via al deze contacten en samenwerkingen met verschillende instanties in en rond Tielt willen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen met een migratieachtergrond tot bij ons theater kunnen brengen. Op die manier kan het theater de kloof tussen die mensen en onze maatschappij proberen te dichten", sluit Maud af. (SDT)